1. Sport
  2. Fußball
  3. 1. FC Köln

Klare Philosophie: Nur attraktiver Fußball zählt für Baumgart

Klare Philosophie : Nur attraktiver Fußball zählt für Baumgart

Kölns neuer Trainer Steffen Baumgart spricht im Interview über den FC, sein Talent – und dass er am 2. Spieltag beim Meister FC Bayern gewinnen will.

reD islegtnßallius-bFuBd 1. FC Knlö ttrbeiee cish dztieer uaf dme leäenGd eds SV ensaA ma Readn dse erlwhazsdcwaS fua ied eeun Snsaoi rvo. tarhniiCs örLe trfa arienrT effSetn aBurmtga mi hnhnstosMftaelac secrhhÖbofg uzm .pcähsrGe

rerH tauarmgB, ieS anebh enie blsdAuignu umz -MnfeierzhcKka svratblo,ei enrwa ilPostz,i käuoeerfvurAt und nheba eenin ie.üehwhc-srFkLrn Wsa nknnöe Sei ma ns?btee

nftefSe aBuamrtg: uallbß.F sDa annk ic.h ennW ich rbeü bßlualF se,chpre örenh imr eid uLtee zu.

War rde llaßFbu emrmi asd Zeil?

tBara:gmu a,J .imerm Es tgbi deirBl nov im,r da zitse ihc in os neire eBsyatcahb udn weder asgwnn,iinh liew erd lalB na irm rolvoitlerb dnu tcnih uz rmi kmtmo. chI hteat mmire isdee Aitnftiäf umz allB, nud hci bahe itm esebin Jehnra auch cilegh oegrantsiir blualßF eie.ltspg hcI nib gehilc in nie hsre uesgt itreTzninmgarnsu knomegem dnu heab neie rhse uget nigdlbusAu onse.seng chI ahbe esrh viel und eshr vniienst aienrti,rt chlatürin enben dem riTnnagi uach ufa med zalzltBop oerd in dre cShuel in djeer .asePu aD ehab ihc rhfü krem,teg ssda Flßabul hfneica enim gDni i.ts

onrWi gal hIr entaT?l

gmuaBtr:a nI renmei etnAfgzsani bahe ich im rTo tiglps,ee ad alg iihecgntel inem ent.lTa Aber ied Grßeö für ennei Twarort thaet ihc andn h.cint mI Fled awr hic ikne orerßg ckenei,hrT erab hci wra ni dre agL,e meedj e.rnzuneengw Ihc mka üebr ied hiletktA und edi enMatlti.ät Die ist mi blßlauF mnalhacm wcriethig lsa ntlTae. itM letTan ath edhsuDntacl eienk iegznie WM nnweeno,g itm Mäalttntie ndu nnfhamcrtlhicsea enheeoltischssG ndna n.hcos

aDs önnenk eiS sla irrnTea erntlv?mite

tBg:aaumr mA dneE hat r,oElgf wre büer ienen gnnlae miretaZu am nemstei btrae.ite sDa smsu man nde gsnuJ snae,g udn ads nnak i:hc Die iebtAr hatmc dne sgi.insrplueea­dBel luaFbßl tis nie t.sssnrocfphtMnaa nnWe im abllßuF irene icnth mtictmha, nnka sad mla ggh.etnue erAb tncih to.f

Ist red lußFlba hter?ceg

Baumratg: abßFlul ist deljnfleas ide ziniege tarSrp,to ni erd man sla esesrbe ntaMachfsn neerirvle .ankn asD cmtha edn Falßulb os aentrisste.n Dahre nedewr im ulFabßl fto nantnMfahesc eregtife, eid rzwa nonen,wge aebr hsntic rüsf Silep tnega eh.bna cIh eeiernnr rnu an uesrn esetsr iMe:Epl-S Farrenchki nwgenit, iwrd freitgee rüf eeni ttehaiksc uneglirtsieMste. nUd hci :ednek etGu astfn,anchM wräe aebr ncöhs gs,eewen wnne eis tisitemplge .entthä sE driw ersh uaf dsa rgenbEsi ha,estguc brea es bgti emrh als ads ignE.ersb

eSi lwnoel karttvati n.epseli

:uamBtgra a,J udn ad mmkneo rwi alm sauf rleKnö datoSni uz rscpeh.en Es kann aj nchti ,enis sdsa hci ni eiren Sadtt wei önlK ni neemi ensholc ndoaSti rTaeinr sien fr,da mu hicm andn htnien rseleiuntlnze ndu zu hfofe,n sdsa hci renwidegi nei Spiel inwene.g asD bißte shic dcho. oS nie cWnnhdo,eee so eni ueEtnFvallbß-, sda tksteo neie eFlmaii elwetmrtiiel gitirhc leiv G.lde Dnan llso se areb achu aßpS maenh,c hic annk htcni hfcaeni eg:san rWi nsüems n,kutpen asd bErnesig tis eigrhtwci sal der aßub.Fll oS ekeetwlnic chi mihc in enei tvtPissiaä nre.i Ich llwi im doSnita ncthi ziwe aMtnnsacnhfe eibad ,ezhsnue eiw sei cshi tkitscha -hni nud chrise,beehn mu andn sua nemei nadrdtaS nie orT uz mhacn.e sDa tis awrz llaes li,tmegi es ibgt aj eknie ts,eezGe iwe der ßulbaFl uenssauhze .tha eAbr es sti hnict d,sa asw ihc rim er.sotllev

eWi ciwihgt ist es adnn, csih hnitc nsrehürtetc uz ss,nale nwne edi segenEbsir ncthi eo?mkmn

ruB:maatg Wri efrthengrnia ahnc emedj i,pSel bo dsa rde certhgii Wge s.it rWi ahenb malsad in red tewZeni igLa mit ornaebdPr 35: ni Knöl .oegennnw rüF die eKnrlö rwa ads ien ch,ckSo frü nus nie neisre eHpy. neWn amn chsi asd leSip reab engau tcnukageg h,ta hta nma eenheg,s dssa riw tnieelgihc oncsh 1:4 thtnäe nteihn lneige esmns;ü sdas rwi levi von med hinct tegesmutz b,eahn wsa wir snu elgotsrletv teanh.t So dins wir in wsteAuurgn ngea.ngge saD icpüelRsk ahneb iwr mit cAh nud cKarh rgdeeh,t blowho wri ad die sesebre nsahtMfcan newr.a Klön hat chna ireen idneuverentn urh-0Füng2: fehnaci efhuga,röt Fabullß zu ipn.slee erbA ndna kam eneb hocd nhoc eanmjd, edr agegst h:ta N,ee ist ocnh hinct rovibe. dUn hic elgua,b sda tsi llbauF.ß

Wsa tknnöe red iTrrnea tgaurmBa itm emd lSrpeie utrgaaBm naaneg?nf

mt:argBua rDe iraernT üerwd ned eirpleS ,egömn tetäh aber achu die neie redo rnedae Dknoissisu itm him. cIh ehab hmic las rSieepl rvo lmeal imt ned rTnrenia ttge,nesirt die ihc emt.hoc Dei hic tchin temh,co enbah ads hacu vno mri uz rhneö rg.gktiee atH mir hcnti iremm feleoghn sal ,iSleerp sla ncseMh erba hsnc.o berA chi gb,leua ssda red rairenT rtBumaga tim mde lepiSer graaumtB paSß htgabe .äetht cMih ath amn eimrm utg hercebgnua k,nennö nenw es tcclsheh l.efi eilW chi edn cttiShr merh hcmetag beah und hcua ekien snAgt etat,h nieen asFlhpes uz slpei.ne hIc wra ie,enr erd uetLe aus emd Loch ienzeh k.enont nnWe se adnn weeidr iel,f rcuahtbe mna himc gteeiiclhn hicnt hmer. Gut ßllaubF spleein tonekn dei faMnhtnsca uhca oenh .ihmc

ieS ranwe edr gM.euit

muat:Brag Eneb r,iene red shic tcnih inukcrenedeb stä,ls enrndos saehutrg und cuha teibre ti,s lma aexrt ösbe zu nsie.

Es sind aj dann uclidhte hrme als 002 ueilsdipaBlnegse ewrndge.o rWa ads barsha?eb

atamu:Bgr eDesi re,aelirepnräK eid se tuehe igtb, ide bga es sadlam nti.hc Ihc aehb tim 17 ni erd DDR iZweet Liag peliet,sg sad rwa oscnh eswta wAhriesnlhe,ßöegcu da gab es tchni vleei vo.n itM edr nWede arw lesla vbori.e sDa ißhe dann eidr raheJ Obagreli in rAci,uh Fuallßb nud Bgduursbeulfinas laalper.l aD nekdt mna etslram icthn mhre an die ediuaBslng.

sE rwa ein tkA dre fennr,Vut die unbuadieBflsgsur zu ?nenbede

B:trgmuaa Ich bahe rFakn dsfolraPge mi tsrene gsijusdAarlnhbu bggesat,a las re mcih uz nUoni Blnire nhole to.elwl Ihc bin ajnemd, dre nseei cSenah bden,eet und chi behecr ieen hrLee uzm ec-hzKkarnifMe ncith ,ab rnu eliw ich eiw,ß assd ihc oowises ekin rfhnMieKk-eazc e.er dw

raW nehIn l,kar sasd arfosPdelg hcis wreedi nleemd dre?üw

maratg:Bu ei.Nn hIc abhe gget,sa hci cmeah das hier igrt.ef Und nwne das ykoa t,si wdüre hic hmci u,rnfee wenn nma in meeni hJar hconlma amenntiedir ret.de nDan mka agfserPldo stcciahtlhä honc a.ml Ich haeb ned tircSht gwtgea – dun ihc usms aens:g taH schi oltgne.h

abHen Sie taimd h,reegntce sads eSi os reeflghiroc isne ew?ünrd

r:tBagmau csotkoR rwa ladams uas erd lnsaieBdug bgnaeieegts dun inlßdecsaenh in rde ewZneit gLai imt hcA dun Khrac wöftrZel no.rewgde nDan kmotm anm ni edi nsnn,saztMfgichstau kanrF lafsroPegd tllste cish ovr neei epTpru gruenj Keelr und sa:tg eiHr ghet es run mu edn gif.laBsgtdueiansue einM ertres eGaknde :rwa Dsa hta der ezjtt thinc g.gtesa hcI ehtcad, ihc ies nahc tcooksR ee,mnokmg um eid aLig uz tenh.la chI bin ndna nhac eauHs uz neemmi teVra dun aehb g:satge ita,V edr tha ne .eMkac reD llwi et.usfnaegi

Sei ndsi dnan eae.esngtuifg

t:gaauBmr Ja, er aht nus eg,gtezi wsa amn eehcrnire .nnka gdalsfPreo wra heßi auf als,el wsa mti ßlblFua zu nut .hta rE ahett eesid iunaucbeghll .regieEn nSei tiAenl na emiesd Aestgi,fu edr arw slmenuer hcs.i

nanD akm ied ns.degaluiB

B:rgtuaam dUn dre aTnreri aht s,gtaeg ssad er rnetu die ertnse secSh lw.li rWi naebh sun nscaugaeth ndu usn geaf,gtr iew er sda zjett weried henasffc l.wli ndU nnda nsid iwr um ninee tPnku na Palzt chses .rgeesctihet

Daher raw es aj uahc hicnt etweir unelvcrrdhwei, sdsa eSi zu Ierhm tAitrnt ni Klön gtagse ,ehabn Sei ctenhmö nthic negeg edn gteAisb pesl.ein

Barutamg: Wri dsni ide töevrßiegtr taSdt c.elDhustansd Vmo Ptonzeali reh höegenr rwi tim mde oenregnali ldfUme muz tenes,B wsa es ibt.g nWne chi ebar die gniegedBnnu im buinhedecergJ sehe dnu vro elmla he,es asds se ad ntihc er,ehtegitw umss cih :ngesa Dsa htvreees chi cit.nh In lönK rdiw imene tidgnäs äekr,lrt saw aelsl thcin etgh. Alenil die ugznKeru tmr/MiirgLrräxbgeliu­uen aßeS:tr Da nmsibmete cenrakSnh edn eeVr,khr red nctih lätu.f kne,rcnahS wie vor 60 rJnh!ae oS seawt tbig se in nkeier dennear .tStda

eiW snid edi nunBegnegid meib CF mi cirglVhee uz anber?Podr

mtuaBarg: nWne chi ea,sg sie eesni enc,idithsrru rebietrübe cih lteciilhe.v eArb esi idsn c.shlethc Da ssmu saetw pneesri,sa ad ilwl ihc nechaif heör,n sasd se h.teg Udn nwne es chnit h,teg illw ich s,isenw aumwr se tcnhi h.tge saD gtli ahuc üfr emnie dIee vmo laubßFl. Da heba ihc chua oft ,gtrheö dssa se incth .gthe nUd ndna igng es .cohd

Wei nsdi die te,ucsnhisA tim emd önlreK reKad esidne lßalbuF uz elnps?ei eLitg der nöKelr rdaKe dei cneeeniddhesnt otnrzPe reüb mde asldma ni ro,anbrPed tim dme eiS sigebeantge ?dsni

:guaatBmr Dsa dwri mna eensh. Dei nguJs in drbPeanro hnabe na end eWg bgtual,eg dieens Genbula usms mna hics netbeea.rir cIh fidn,e asds eenim reSelpi sda tztje honcs r,hse hesr gut ncmh,ae sad tah mna uhca ni dne Ttselsipnee hge.eens

ocDnenh tgröeh uMt zuda, os ewit krüfuuzn,cea eiw es Ihr llbßauF .ivhteosr

ragut:maB nnWe man itm gnAst isn lipSe ghte, nnka mna iweosos rekdti ernöfahu. oW elgit nend ied ßörrgee ?acneCh egLti eid rötgeß cCnaeh in edr Asgnt, ssad hic ine tGgeoern regkie? edOr gtiel eid eögßrre ceahnC adn,ri sdsa chi uas den umigt hcan rvon tenilseegp toSieniunta zwei roeT ?camhe riW lnolew eBäll mi drevoern itlrteD iegenwnn dun oeTr aasudr acnmeh. Da knan se hacu aml saripnse,e ssda eni laBl mtodumchkr ndu rde rmrüeSt anelil uaf unser Tro uzä.ulft aDnn mssu ihc tzmdetor wireet edn Mut e.abnh Wnne irw es in dejme mspeliHei ni ölKn fns,efach ni rejed blaHztei nie aapr hrcgiti uetg arcnoeThnc uz ,ahbne iwdr se resn.tiatnes

Was esnag eSi hrIer cMtsnfahan rov nemie ieplS eib den ,ryBnea sda aj ni eesird oisnSa chosn am iwzeten ipaeglSt tatensh?

tgu:amrBa Ihc bhea ncoh nie uz eerinm nfasnatcMh gasetg, riw epiesln mla rhie fua Esibrgne udn ,kuencg asds wir ienewidrg gtu mr.emhuocnkd Wie slol hci imnene epler,Sin eid nedje agT onv imr ncha ovnr esgtcptihe nd,ewre hltcöilpz ,asneg eis elnlso chsi ihentn nenl?sreeitl aWs lslo ihc ad ma elnlraiSdfdep üurhebpat renfrnie?u reiteniVd,g„e geinievtd,re ?nede“eivrgit orV mde ieetnwz atelpSgi wird nam von rim sloa e,nröh adss ihc ieb renayB ceMnhün gennniew lli.w bO sda annd egligtn, tsi enie deaner e.heGicctsh Da nakn mna chau mla üffn oerT erenkgi – eid nkan ich aebr cuha rk,nigee nwne ich rnu hneint hteend.isr Und eltssb ndna tegh es daru,m im Slipe uz bebe.nil hIc iemen sad :ntesr Es tsi sret ervi,ob newn edr ffifpbA mtokm dnu edr eaTirnr öthruaf zu rüe.lnlb

ieS ndis jttze eBidgrerlnusatian ni enmie egrßno C.lub Was eetduteb mRtucehi ürf Sei?

tgmB:arua Die aegFr t,is wie mna mRuitche fne.dertii hcmRtieu ist, wnne mna nisee ceRgunhenn hezalenb ,nkna ohne ossalfelhc Nctäeh zu .baehn ederJ sechMn hat hsnoc eliv i,crrhete nwne dei Faimile umnazsme sit, enwn eis hu,zsantlmeäm ewnn ella nduesg ns.id Dnna sti nma hlctiviele arsog crreieh sal e,evli ied ikcilwhr mrhe dGle nbhae. Wir beanh itm erd aFemiil ßp.Sa Meein reKdin nmkome genre uz erhni nlEert, rwi abenh eni oeeffns änt,irhelVs ndsi rünaenfdire d.a asD elaht chi für sda etBse, swa nam enhab knn.a

Es btheest osal eid c,Caneh ssad edr 1. CF nlKö eneSftf uaagrtmB intch ginreklkiet?

aBt:uagrm nöchS ’sw!rä