1. Region

Heino im Interview: „Ich habe ein reines Gewissen“

Kostenpflichtiger Inhalt: Heino im Interview : „Ich habe ein reines Gewissen“

Heino ist erkältet, trägt Halstuch zur Steppweste. Trotzdem wirkt er gut gelaunt, tiefenentspannt. Für ihn der normale Gemütszustand. Der Sänger muss sich nichts mehr beweisen. Seit 60 Jahren macht er Musik, die meisten davon erfolgreich.

rGeaed in nde engnenvrgae eanhrJ treeapk re tmi nsenei eonvCVoerersni- etsherucd Rkc-o dun nPgoS-sop edi ,hCrats sfcütelhp in eine crswezah eacejedrLk dnu sdnat imt etmnRiams auf der nüeh.B Düafr trtneee er cauh to.Stp rAeb eid aSmpiethy be.wrgüo Wie man na ned ilest btzstnüeer nktoneRaie neseabl kntn,oe las neioH rvo urmekz nies ardreenieKer für 2,091 anch rnsiee oTeerun mi a,rhührjF dt.rkeevenü u. .„d  .n sü“shcTs tiheß snei ageerd seneeshernic buA.lm Dre lteTi sie ntres eein,mgt sagt er. noeHi tferu hcsi fau ien smhtüileceg reRel.ntbeenn mA saDtnregno rdwi erd gSären 0.8 vZoru tha öJgr sIignrhusa hni fo.rgfneet

Wie aegln wrid es hlow uadnre, ibs nheIn edi kcDee afu dne ofpK ä?lflt

:enHoi chI bgaelu agr ni,cht sdas se so o,mmtk endn hic abhe mir das eichfirl .rleütbge Ihc ederw ttezj 08, und da mssu es aj uahc eailmn gtu ine.s Nur wenn nam himc lam für eine lntVsaegtfneiu-Benzar bhane ,lilw drewe ich wloh iene esmAuhna enh.amc

sE ridw nkie iedAzi .tele. h-Ts.b ci

eo:iHn ,enNi man tha aj nnad eh ncthi ermh elvi tiZe imt .08 al(ct)h aKnn aj nhcit ise,n dssa ich tmi 90 eiderw ngenafa.

ebrA eiS anheb 2050 ohcsn elnima ieen thbeiesAndorcues n.eeegbg

:ioneH neeMi Frua aht 0250 innee izrentafHrk h,agteb dnu da raw eid dIee, adss ich tjezt mrhe ürf sei da bi.n lDmaas wseuts hic aj gar ,htcin iwe se tgwe.ihrete iDe Hronelane ath sda rbae ehrs tgu rtnbün.adese areIwgnndn hta ies sga:etg uD sftäll mri afu eid rNeevn zu sHa,ue geh lriebe dwieer ni.negs aD habe chi deierw .gneaagnfen

Dsas eiS hri erewid auf edi nNerve ehne,g nnak reba ictnh nee?raipss

nHo:ie aDs eßiw hic n,hitc sda knan wohl en.si rwIasdnge tmissrev nma aj m,rmei nwne anm hsictn daseren atmch. chI lwil alm arantwbe. Ihc haeb jttez enien lnkE,e erd sti ,21 red hta wezi Sereetsm eMznidi ret.tsdiu Der kma seien egaTs dnu tsag:e chI teöchm etgenlihci Miuks mcaen.h etJtz nrzestutüet chi nih bid.ae

asW nrwede ieS am keavnti skeieeurMnlb ma siteenm ensesrmi?v

i:oenH Ich heba 60 aerhJ auf red nhBeü sga.etednn haitlrNcü seemvisr ich ads ,muiPkbul nhialctrü iessmvre ihc emnie kMu.is mI uenrGd nnmgoeme hbea hci ja eni hcsnseö beLen age.bth sDa kveadren hci sllea meenni nFs.a henO einem aFns äßes ich ezttj odrewngi udn erdwü mien blreenBäeck ef.snitr

iGtb se wte,as fua dsa eiS chis nrdeoessb eunrfe, sad iSe hsci esihrb ierenfkfnv n?aebh

e:Honi mI underG ngmeenmo hbae hci irm minee scnüWeh chson lterfül. Bin chan lirFoad udn orMcalla .lefneogg rtoD abhe hic aj selejiw ine ilkeens ehsuaZu t.gaebh aDs aehb ich aerb lesla wgeeneg,ebg aehb tubeharüp eniek Luts m,hre otdnhri zu i.eglenf eHir in edntshlDcua sit es so öc.shn aD lbeeib hci eliber ni adB riesütfeMeln udn zthelü.biK

06 haerJ ne:hBü Wie ätfll nend rehI hleröpceins nezlirirraBKa-e sa?u

oe:niH asDs cih os aelgn gorlEf atht,e elgit ucah aan,dr wsa ihc seneungg ea:bh lriesokd.Vel cIh bin ja fau edi eedI emmge,kon dikVlreoesl uz nnegsi, wile ni den ner06 ads eigzin euchtsDe im oiadR ide chNehiartnc warn.e Das hat ihmc rgä.egter Dei eeriVoldslk henba mchi uz med getcma,h asw hic b.ni Wnen cih hnceifa nru reclhaSg nusnegge eth,ät andn wäre hci euteh in dre ngneuksVre dernv.heuwnsc iDe latlcEeor hat irm 1659 ienne rgZnaservjrathhee tgnnabeeo nud ned ochn mla mu hnez Jaher nlevrtäreg. oS ehtat ich 02 Jhrae, in eendn ich breü ieenm rieeraKr remmi iweerd nue keandhncen .nteokn

udeWr itm ediesm tVregra inee tennieechddse iWheec lee?tgstl

Hneo:i Der ,ekdaneG nhze Jhaer erthigacbes zu n,sei sad rwa cnhso aws lTlo.se iWe ich saaldm ied emSum fau emeimn nesrte agrtVer egnseeh bha,e ehba ich fgetgra: tIs sad elsal rfü ich?m eSlcho nlZeha wra cih ja gra tnhci hw.togne hcI ibn rzaw preäst bheceältl udn bhespictfm dewor,n abre asd arw irm e:agl niKere taeth os enein Vagterr.

ühletnF Sie hcis asl jnuegr ürtnKesl hammcnal huac vom goEfrl rlbr,oltüe heatnt eSi gstA,n den rgaerEunntw chnti rgthece uz wee?dnr

:enoiH chI abhe icmh eirmm fua ienm Taem retnu igLeutn onv Rafl enBdxi envrsea.sl nI ned sneret naehrJ ebah hic seall ehacmgt, aws edi egsatg .anehb niMe atrP rwa rnu sengi,n dnu asd tr,chiig nud dsa haeb ich htecm.ag

aHt der Erglof iSe achu eanlim tclirengsiheni erdenw s,elnas bga se hsefecsAugiwnu?n

e:iHno hurbÜpeta rag nihct. hcI täeht nineme eZgnvarhrhsreeatj ja achu sfau lSiep tznees n,önnek nwne hci iusinzndtlpiier engewes wäre. hcNa der e“r„daHipat ldmasa ndis mmrie ella zmanemsu achn ntuen ni dei aBr ngneaegg dnu abenh n.eetrnkgu aD bni hic fusa eZrmmi engangeg, iwle chi nsgsonta cohsn tim red nwzeite iasMhcen ahcn dDlürossef ogfegnle bi,n um agmtson wiedre im iduotS uz senh.te cIh tehät cmih rga ithnc atu,retg da nuitrznurmek ndu dnnöBsli zu .hmaenc Dsa ndsi eSahn,c ied hci ine tcaeghm heab.

asG’b ahcu geietnlduchsneFnhe redo gn,ieD tmi endne eiS reatdehg ?nehba

ei:noH lraühNcti werna da Leirde abide, ow anm chsi aetgrfg ,hat mssu asd ei?ns Mti emd „zi“aEnn ibn hic in dre readtHpia orlegstvelt dewnor udn abhe cmih ncith zrat.eitpl aD nrwae iwr alle egkht.scoc brAe ads its nand neim örtßgre Hti r.egewond

iWe insd iSe tuläzghirsdnc mit iKirtk g?eanueggmn

ioHne: sDa Prlmoeb war em,irm dssa hmic ads tührabupe cnthi rsgtöte t.ha

eiS nbaeh socnh rzeGnen gngezo,e teaw elkgagt gegen btNeorr n,Hähel red asl aehrw„r oHne“i ftrnuteaege s,ti udn negeg nJa ,eDlay red ieS sla „N“azi nbhzceeiet h.at

nHi:oe eDn hewnr„a onHi“e ebnha ja edi nteoT Hoesn eru.dnfen Dcrhu hmic, das rsneevesg e,eliv isnd dei tneoT seHon aj erts nsi säehtGcf okemgme.n nDe rsoszPe tah raeb ied nahllrpimefclttaSa güthe.fr Udn aJn elaDy tah ihcs ätsrep dghsituelntc nud irm 0002 0 Eour rnbwieü.ees ieD eahb cih abre an ied eutnfBetSiglh-t g.eetrleewettii

sE bga aj mremi eirwed iKr,kit adss Sie oilesVedklr ,nsgnei edi huac ni dhbLScre-eienrüN thufuenaac ndu tidma esethcr neanudtGkge penrs.toniaterr sWa anesg eSi zdau?

n:eHoi saD hat chim berhtupaü hntci rtt.reeiissne Was its tecehsr aGtnnue?dkge chI arfd andn heeut ithcn mrhe über edi auohbAtn ha,refn ineken edMcrsee ehmr unkea,f dnu ndrhäuhSeecf tnsüsme hosesnecrs deenrw. anM drfa nand arg scnhit hrem .anmech saD tsi doch idnlnsB.ö nnWe man ein aaHr thsuc ni red ep,puS nnka mna eisn ngin,leere annd efntid man es ahcu .rdweie cIh ehba ein rieens ensG.swei

fuA hrrIe letlanuke etaltP ebanh eSi Tgae„ iew e“edis nvo ned teTon seonH cgvereto. Its das nöeihlhvsrc mngetei eodr las ceRkeutrutosh?

:niHeo hIc ahbe iadtm iknee e.mPolerb Die enadren hneab rmebelPo itm mri. ennW eiren ein Lied sgneguen ,aht dsa uz imr taps,s ndan gesin hci das. Und cih dfar es aj hacu .signen sWa cvterlffntöeih ,sti adfr hic eiue.odnrzpr enWn der aonimpC zu rim nkmemo wrdüe, eähtt ich rübhaeput einke mbePl.ore hcI wnchües ihm so eveil istH, wei hci eugnegns hbe.a

niE eLid fau edm mAulb ßtehi D„er ngeJu mti dre .“Girtrea nieE leZie utaetl g„lHtuan nhcit als r,eWa asd rHez t.tleeags“olnvr sIt ngHu„tal tim “zreH ein emLsbntooet?

ien:oH hIc ehab ein nru üfr dne Mkrat erdripot,zu sneonrd mrmei nemi ezHr trvagseeo.ltln rGeeda lwie ihc die reskloeVidl ngnueges n.beah hIc nbi ucah nei tggeiönt nw,erdo sweta uz .esning hcI heab emrmi aegsgt, dsa öcetmh chi nnseig, das lltägfe irm l,tbsse dnu dnna haeb ich sda gneuseg.n

Wenn Sie nov utalgHn nsperech, wsa nzehceit iesde ennd u?sa

:oHnie eeMni laHnugt ,sti sasd hic imch imen zagnse neLbe algn ein rtäedernv eba.h hcI bhae rmmie geern ni red wezteni eodr etdrnti heeRi nde.tnsega ieMne ieKtnihd tah imhc da hosnc uste:blfesni mra s,ein negHru l,edien tnschi hban,e dei etzlent seggiaerKt ghame.imctt Da dwri man cnhctrh,süe da üregltbe mna mrh.e cIh raw rimem znül.etuhkdrac

eliBnbe rIeh mLtslutkenteepeinb dBa eMsrtieeünlf udn ?tüzKlbeih

inoHe: Uners ttpkuMteinl eilbbt adB tefs.elMieünr tiüKlhbze tsi ürf nde .rbulUa Im ushuaKr in adB lüistfnereeM dreew chi hauc rweeit lieenk tnenurtlaanVegs cmh.nea Bsi cih .laefmul

Aosl dhoc ekin  .e idAc.s b.h

Hone:i Das lgit unr rfü das a.ushuKr