1. Region

Monschau: „Das Wetter war früher doch verlässlicher“

Monschau : „Das Wetter war früher doch verlässlicher“

Wer im äußersten Westzipfel von Nordrhein-Westfalen wissen will, wie das Wetter wird, weiß, dass er sich auf den Wetterbericht für das ganze Land nicht unbedingt verlassen kann. Wenn es im Radio heißt, dass sich „ab mittags die Sonne durchsetzt“, können die Heinsberger und Aachener meist schon in der Sonne frühstücken.

Udn wnne se onv„ eteSsdünw reh am ebAnd roknte“cre edwenr ,lols ahbne die filrEee einen ncenshö hcattimNag rvo i.csh Der yobrogmeeHoteblo dBoo dhiercFir 9)6( uas contzceuahhnMüMi-s sti itm dteireelefet.w in isede eehormtosgilceo kceüL eoevßn.rgsto itM rßomge .fgElor

nKnöne eSi rov edi Tür hne,eg ohen fretgga zu r,nweed wie das eertWt rwid?

:rFdceirhi )tcal(h iNn.e chI derwe ehltniecgi nsdtgiä nhcdaa g.efgrat breA simtnsee ni neier lhurnnefdcei udn lwbsridgeneenüi trA. Udn ihc beeg nvtsliäsedhetlscrb eerng nu.Astukf

eSi sind lhat nie hsre nilectüzhr N.barach

i:ehdFricr cuhA enmei Faru gtrfa h,mic ob ise dei ächWes rneänahsug akn.n iEn rneread :fargt ieW sit das mti ?mhäRnnesea ebirLe ?uhete edOr eshtg’ ucah grnem?o Und die uLeet insd aenhfci n.bardak

Wreedn Sie auhc na?gfnerue

rhieiFcd:r crht.alüNi enEi iteZ nalg nheba ihcm elchsbegi nwtaidreL — chi ewiß hacu cinth, muawr es edarge ied enghieslbc anrwe — lichetofnes mu Aunfustk ,eeetgbn bo dnne geätmh ewdner nakn eord inhc.t sE muss lhta dier aTge retokcn bb,eneil um Heu zu mn.chae nwIgradnne aheb ich sie grgfa,te bo sei cihtn ienen Inhetunlrtsscesan äen,htt um uaf uersen seeIietrnttne zu ck.unge meteidS sind ied erAfnu esntel eore.ndgw rO:ed irW eewrdn hgfiäu acnh tmSur- droe sharscWneeäds uergan,efn wlie dei eerrgVucnsih niene chweNasi e.lvtnarg Udn nnda ashcu chi canh nud nank hnndaa ireenm uhnnifneAcguze :aesgn ,owlJal nadn dnu dnna tah se rseh rksta tneg.eiwd sE ümsens 62 ultmektnreSoedin da s,ine stosn tzalh ied uhrcseeinrgV .nhtci Udn dnan hcesikc hci nhien ied opKei sinee oos.rseMpkstllo saD its tim ztlzeuiähscr ietArb dneubenvr, ebra nma ath enei ssiegew deFreu r,areübd ssda nma nde sMhtnmecien nelehf a.knn

iWe iwdr dnen etztj der ?mromSe

Frdr:hiice aDs tis iüatncrlh iene anehcnsesroeitht Faer.g nI erd eRlge its es arbe o,s dass nma büre enein rglneäen ametiZru öiress neiek rnPngoose sneletl .nkna

ieS leolwn shci suearnde.r

reh:Fridic eiN,n ne.in sE bitg tiH,sfmlitle ied eneni isältcthcha ihn dun eerwdi ni ide Laeg eeezrsn,tv enie elcsho ragFe zu bee.wnntarto Wri bhane lgerBu.nrneae Und ide eltien chsi ni edi n,ei dei nam ma entbes ni ied eonnT tir,fw ndu in edi, edi huac cnshshiltfcsiawe thrcnuutse dsin ndu ensernu ahorefVrn cetRh eenbg in inerh Webetaettc.rbghnouen ndU udza gtehör die eegbieelhesnfälr.cSr reD fsnlhrcSebiäee arw efürhr ma 2.7 ni.uJ ieSt dre lgnsUelutm fau end neaiighonseGcrr arlnedeK gteil rde aTg fau emd .7 J.lui Wri cboehteban sloa aewt ied Zeit ab gnAanf iu.lJ ieD etioMegeoorl ewi,ß dsas ihcs um sedie Zite ni opuaEr ieen iesabtl otutreWisnetati frü rehreme eWonch ilneettls — cheewl huac imm.re d?Un saW aecetbbohn ieS rzeei?dt iDe ahnecCn, dssa iwr neein etheirdlncon Seomrm bommekne isb iMtet ugtusA sheten ibe 65 sib 07 tPnrezo.

benaH Sei ads Gelfhü, sasd asd trnIseese na tetreW numzeeonmg hta?

rirh:eidcF aJ. sE mntim uz ngrfudau rextreem neWtsreseriie.get aDs ttrWee rwa hrreüf codh vls.rishelreäc nMa leletst cish fau enien eoSmmr ,nei rde nnad hauc nie roSemm hnoe ißgrgeotar eseAurirß a.wr beAr hdcru dei laolbeg mwErurnäg sti ads eWtrte cithn rmeh so btlsa.i kDnnee eSi na asd Hwsoeahrsc an erd lbE.e nMa hprcas ahnc 2020 meimr von imeen eedahngJhisiretrn.ru isseeD urgJnnhsireediertha its uz nieem rhzeheianrnisgtJe onrwge.de Udn se ehcinst ,os asds die ,utmäreeZi ni nneed chis ecsohl glnwieaegt etrwatgitrneneu gnncklnwEetiu iwe,ehdlneor riemm rükzre ren.ewd Und asd rhrtebü ied Mnncs,hee dei das aj huca mi nnesFeehr veflenog.r Und so sit asd sIeertens am rtteWe ahcu rvo edr ingneee sürauHt vlchnzeirblhaoa eshr r.ßog

bnHea Sei ien itLe?retwbsilgne

idhieFcr:r cIh nib aserientriosp tMeia.irknnubo dnU ad bahe chi iclührant ma tlnesbie nnisgos,e itelch diniewsg rteW.et Da tmach sad ircgiht aß.pS dnU ich eelib end Wiertn dnu den agkiaflnlSu. Abre wri mseüns ftsnee,etlsl asds deeis Podee,rin in eennd amn teornrpWsit ebnbtreei nnak, in nnereus gnHhlneöae rmmei rmhe hmenae.bn Und mri ntu die eeLut lie,d iew uzm eeBlsipi ni reRh,on ied eirh cnoh wserhc in sad lhwiteecprntsroi eceGhenhs istnivrtee ehnab. eiD n,hanCec dtor fsccilhtriwhta zu ,beaterni rendew merim rre.ingeg

ennW amn im iaodR das retWet ört,h etigl se ürf edsei geRoni oft e.ednabn anWro gelit ?dsa

h:riedFrci iDe eerking erhi neDat vom uhDstenec n.teeWdttrsie Dre hat gnblhucuali vieel enotnatiS dnu Werareo.tbctbthee cIh ekenn end udrGn nti,hc awrmu sie heer an rde efEli veirob .nentrierizsopgo Hin dun eiwerd iwdr ied eEfil teänhrw — engwe .nWtrttxeeermee Abre dei Eflei drwi ictletshütmierf dltnaeehb, aheb ich nsztemuid nde ci.rEkund dnU in sdeei üceLk nisd irw ngßeehi.snoiten iWr hrei oben mi zranumrGe baenh eid ciklgöthei,M agdnruuf rde reMsetesw errunes inoateSnt edi tneclkegttnrieWwu mi eaitlD ivle ageuner zu hcrnesbeeib. irW acmhen ja citnh edn ritectWerhteb rfü W,RN nersdno ürf ide ifelE dun asd tabreahcnbe ltOigbene.s dnU wir rkgenei lviee nfstcurheiZ nvo ,nhenMecs die schi ueen,fr adss iwr sda elnmhiecathr enhmac.

eSi ahenb aj huac uehrßalba red ielEf zleireveten tSonient.a nWne es ortd remh erä,nw üdwner eiS rhI sPteigeorgenob uaf egbHiners dnu dne nedNor dse iesKers nrDeü inwteue?as

rc:iFehrdi cIh lliw asd ihctn clsanueesß.hi Areb wir evesethrn nsu ceitlhgeni asl edi baoreere,betthcWt ied cihs erd Efile srbeeceinvhr beah.n eDi ntoaStnei etwa mi isKre gHeernsbi dsni sehr elfhh,iicr mu sda teertW in der Eifel uz .sentembim Ihc sga mla :girzogßgü aDs tsi dei eifleoV.r

ieW lviee hMenencs nefeirg fua erIh eeSti u?z

rhrc:ideiF Wnne gra nicsth slo st,i aosl so ein erteWt she,tcrhr sad wrede sicFh ncoh iFchsel ist, ndna snid se htgiclä 000.7 dUn nnwe edr räB tsppet heir oben in edr feEil — rHwt,hionec eeihcrnbteSen und ni eAahnc eiwß anm cnoh gar i,htcn eiw ehecnS asshueit — dnan bhane wri erbü 2000.0 Zruffieg por ga.T

rDüaf mesüsn eiS odhc zeSretpianertväak nrdgwieo bae.hn

hiFcre:rdi rWi aebnh ennei ineenge revr,eS wiel der olermna Aocunct gaernwidnn ni die Knie ingg udn ihc oelPrebm tim emd vdriePro k.ameb Dann habe ihc rmi enine enginee ervrSe tmge.ieet

sDa tWeter motmk ovn n.beo kueGnc Sei ivel ni end e?iHlmm

iceri:dFhr Undiebtg.n neiE egut rnpeotWegetrso älsst schi chnso uz 05 zoertPn am meiHml nenrke.en Wnen chi rim edi nrruenestkuolWtk caaes,unh da ßwei chi ng,uae aws mto.km nnWe dei nriZe,r edies lndekoeewFr, so ien nssbhice nanearussf dnu ürbe nus neze,wheniihg dnan kann ich sauH ndu oHf wetnrevet ,audfar adss se rbnhliane vno 48 tnneSud erengn widr. rdeO ganz ablna: Fe.eugzgul nenW eedrn fitdrsKnnesnoee ma mHlemi ennie tageltn eeSrfitn erbnee,g dre i,tlbbe ndan ißew ,ich dei Ltuf tis nrc,koet sda rdeetsntvu n:hitc Da steth aistlesb Weetrt an. dOer auT ma neührf oMgnre its eni tfo hres eseihrsc Zehenci frü e,stug tilsbesa erettW mi .mroSme Wenn nam die uengA cmtfaauh udn ni dei tNaru cethaunsihni, ndan weiß man ncsoh eien anzeg Mege.n

rebA lnaelei faarud nssaervel Sie hsci cecofsnifhtilh icht.n ntreiH nhenI tneehs weiz eh,rRcen ni rhIem nrGtea eeni hetwrhocgei s.saeMttonis

icerFidh:r Es gtbi feeofn taerKn ovn iesdtntreWeet,n ide chi tuzn.e tDor annk cih evil beel,nre ewi hcis nrnoFet ebe.gewn cIh annk chua ni die uknZtfu uneahcs — isb ,eird ie,vr nff,ü shecs gTae — und ,heens iew eid burdkgeeliDc um nsu eumhr hics cnniewetlk dnu hnowi esi ehi,nze um sda dann tmi eensnur eatDn der stseiotnMnesa nud nhateBeunocgb htnucezeubnrrre ufa den neallko umRa. nUd irw eiglen ja tlheicgein zang hdlitneocr mit unensre s.ooPrnnge

abnHe eiS lam os gthicri eennealbd?gneeg

rri:ihFcde ,aJ trWtee sti oh.stcciha ieD cDlurkbedegi sndi cheer.bbnare beAr csnoh nie lkreine Selkhnecr ieens dueeisDrbkclg ni die ncthi noervbetrhece hnBa annk sda etWert gllöiv elgsnm.etaut So sads nasttta egnRe icrlherehr nnninheSsoce its — dun trgueehmk. Areb im cthtinS lineeg wir imt senruen songoPern doch trech gut. Arßirsuee bi’stg ibe end enoroHeogboltemby udn bei end iePnsleoolserfn l.)tah(c Das its uingerbhed für sn.u