1. Region

„Die Jünger-Zwillinge“ aus Hilden: 80 Jahre ein Leben im Plural

„Die Jünger-Zwillinge“ aus Hilden : 80 Jahre ein Leben im Plural

Als Brigitte merkte, dass sie ihre Kniestrümpfe vertauscht hatten, war der Spaß vorbei. Sie packte Waltraud am Ärmel und verlangte, dass sie ihre Strümpfe ausziehen möge, jetzt sofort. Mitten auf dem Marktplatz in Hilden, in aller Öffentlichkeit.

ieD püfmrtSe ensah azrw helgic ,usa eiw lael e,Kscindltuksegü eid edi liwngZile in dne e14r09 rheJan ,ßseeabn raeb in tgtiirseB aehcSn rwa an erd eIntnsenei nei rnkelei etSrn eenäghit,n tiamd die rsSewtecnh reih nceahS rndheatusineaalen .knntnoe iSe esnha ghelci asu und lowlnet sad ahu.c rzoTtemd asßbe edje irh egnseei rPaa ü.frpmtesKein Udn tiriBtge edtansb fau irmhe, tim mde eStrn nn.nei

eWnn etgiBtir alegP dnu Walruadt rüeJng teehu vnoda äerhz,lne nusmhlzecn de.ibe asD tim emd toepdlepn tcLntoeh tah shic cinszhwein itederlg. ieS tzebisne rnu ochn gieenw helecgi tdüegsis,euKklnc neie eleuunbakld ikjrcSatcek muz piBeeisl. nneW inee t,paln ide aSckijcerkt uz ta,reng satg ise rerhvo rde crSeewths c,ediBehs timad ies aj ntihc mi ntEoshleoiki owirdgen efch.aauntu Eienn nenälihch ltSi baehn ies om.erttzd Wnen„ irw oesnpph e,engh aefelnlg uns fot binelseed haSec.n nnaD nmsimet wir b,a rew sda eiTl nnu ukeafn fd,“ra rtälhez Britigte – ndu hrsptic dbiea rfü ed.bei

Udn da nwera es lchzöpitl wize

mA nsrtldaKseavgeian orv 80 rhanJe drnewu dei Zwelliign im knstauehSdratkna ni Hliedn or.egnbe Waatldur war lsadam ide rogße :hsrgaÜuecnrb rtaUnellhcnaessnucrgltuhu agb es im arJh 9391 cohn thicn. lsA gitBtrie sola fua der teWl raw und rde ztrA rvtkned,eüe sdsa da higecl nhco ine tzwisee Kdin nbgeoer ürw,de raw ied udrgnrenuwVe ßg.or iEne seuenVttilred rpestä arw asd teiezw ayBb .da

Wei äptgr se nneei ncsenhMe, nwen nam nov euStdn llnu na uz wetzi fua rde lWet ?tis mA dneE nsursee nLeesb enbah sun urnese wctheeisGrs in erd elegR edi lteängs tZie iegt.btele lrEnte und Gßtoenelrr reenstb ni der eelRg rov snu, aeperrtnEh nud neredFu urnte mnndeätUs cahu. eDi ugeneizBh uz dnrKeni its ,gne rabe nbee dohc niee eneard sal ide uz rswe.tGhnesci fAu elwiniZgl ifttrf riseed sdtanUm ni eemsdorenb eaßM zu, da sei ovn ennnsedKibei na ejend Sihttcr gmmiesean eehgn – ndu mstoi cauh emd giändsent hVrgeleci eurrenitnaden estsatguze sid.n

Die„ iZegie“-lügwlJnrn – ibs teuhe endwer eis ni red ttdaS os naen.gnt Ohbowl iBigetrt ieeettahgr tah ndu tsie tsaf 60 eJrahn neeni anneder nanhaecmN gr.ttä eBdie ahneb ehiabne rhi teletmpsko eLenb in der Sadtt im rieKs mtatnenM cbreh.ravt 55 Jrhea nbaeh sie mi ccehKrhoinr erhri osaeeitigrenniKfmmdon gnee.usng heMnca nnöenk ies drto mremi ocnh tcnih hdertun,aneasnliae „wei ied erhreL in dre elchuS hr,“feür nrteerni csih laWu.trad tfO eahtt ritgteBi ied gutne onetN für eühlncdim engBtuileig im iEihelcsucrttghnnr a,reistks bwohlo tWdluara sich merh ltiigebte .eahtt sDa pömert sei ieb edr nrunierEgn nadar ohcn .teueh

efawAhnscegu dins edi senwSehtrc ni neime Hsua in edr sdelßetarF­ ni lnHdei. tnUne whonnet ßtrmt,reoGu naeTt nud ien uCn,sio bone eid rtMeut itm edn lnn.lgeZwii Dre retaV war im Krieg. cDonehn neichsebbre sei rihe idnetKhi sla rnbeawu„“d,r es bag r,Heühn ine Shinewc dnu ennie edsatSaknn im .ofH run„gHe nnkenat irw ,hintc es gab remim ggneu uz n“ese,s täehlzr au.rtdlWa uNr edi ehätcN waenr :cmshmil isB sie ffün hraeJ alt wera,n abg se tasf edje htacN limrgreF.aela ieD tns,Ag die hcsi eib dem rhllecnis hesrGucä edr nahedannnhree orbBem eelnes,ittl tis .eglenbibe Wenn„ ebi neemi lrraebmaPo dei Srnneie etteetsg rnd,eew okmmne mri teheu noch ide ärn,T“ne gast ii.gtrtBe aDnn tszti esi iemsnmega imt rehir ehectsrSw ufa dme fS,ao ndu iedbe ntrewa nand, ibs der Amral ovrbie i.st

lhheSccet eheüGlf meiagemsn arnter,ge das eoknnnt sei shnco r.meim huAc aaldms, las beedi äcdnheM tigcnhliee chnso sfrü iGunasmym ealgdmntee arn,we nud dre trVae nnda odhc nieen ekeüzihcrR echta,m elwi er nitch cehisr ar,w asd dSeulhlgc rfü ziwe irdneK sib umz iAurbt ebnzheal zu kneö.nn aWs„ wearn wri thtä,cusnte assd wri nun cdoh uaf ied usicteMlleht eenhg sem,ustn“ zerählt .geriBtit ndU Wlutdara itckn.

zrwahercS H,uorm iukMs nvo chBa

sDa nut diebe wecsrtSh,en nwen ies hieteshcncG :lhärenez ieS gasen gnza ntbslisedletrcsväh riw“„, ehno adss die eenadr deiigtleb sit eodr ihsc bnmovreduet f.hült Wir„ mögen ikusM onv ahcB“. iWr„ koehcn reneg iaseet.cgrh“v r„iW nheab eneni carwshnze Hm.ur“o nnWe eenin dreean rmeim im cDpkpoaple beeern,l tnmim nma shci grndinawne olwh achu essbtl so .awrh ehdusßenetAne htetan es hsrw,ce ien nBie ibe den gienwilZln fua dne nodeB zu :eoemmknb Nru tmi eerin ovn bedein edfeunetbr zu eins, ngig nh.itc Dei gsJüenr enawr neei eniEith, se gab sie uz twezi dore rga ni.htc

Das deternä ihsc fngaAn dre e609r1 earJh, lsa tgtriieB enhir rnesätep nMan nneenk udn leibne lren.et iD„e ,tZie lsa eniem rtehcSesw naigf,n tim mde srtHo uz g,eehn awr sgecihrwi frü mh.ci Ich fhüelt mchi e,lnvesars ebha rabe ntchis “egtga,s gtas darulatW ükcb.dliceknr ieD netElr gehienng retdene fau ritetgBi in,e sei öenkn hocd rhei wrsceSteh hinct llzhciptö ihsc tebsls .esraesnbül Aber ide eungj arFu tsr:üpe hIc iwll edenis nnaM eallein freenft – als rti,Btgei cniht las niee von end Ziiwn.lnlge

„hcI eabh imr nei ien ehlccehsts eswGeins ahcmen el.ssan Ich ,swuste assd mneie hstcerSew hics für cmhi r“tef.u So rwa es auhc: Asl eni aJrh teräps ttaregiehe rud,we ieelebtetg dautWral rieh Zcngelltwheswsisir sal eaTzurungi zum tarA.l onV da an treentnn ihsc ireh geeW üfr enie ietZ ganl, sau dme iwr„“ udwern wzei hc„.i“

taaurldW ertateieb vleie aJhre sla seiasitnDestionktsnir in ernie rieemkancainsh ar.Fim eSi hmceat ,iereKrra eertis hdrcu aEru.op fuA efiGeräcsnhsset arw sie otf ied gezeiin auFr nutre lturae änerMnn, rde eihigRct awr brea htcin b.diae Gatieetreh aht ies ein. iMt 03 rehnJa tktenecde eis nie ,Hybob dsa ise mit nnameedim eietln smets:u das et.Rnei

„nedrWäh atlWdaur um die tWle sri,tee hbae ihc ursEsebpnpe oht“gce,k enitnrre sihc griit,eBt dun baied ntwhgcsi neki etDu etubinVgerrt t.im ieS eatht hcsi frü ide susEnbprpee nsnhidteeec dnu se nei rtb.eue

iengeW arJeh chan red eihoctHz rduenw ied nhöeS ebognre. 18 rJahe ibble ies sbadelh uz H,asue ebovr sie nrieh ufrBe las ninibtmeanzaF edeiwr afhm.anu tgiisBetr erßögt undrfgeruHreaos twatree in red Ehe uaf is.e Ic„h temuss trse le,ennr itm imenem aMnn rbeü feeGühl zu ere.hsnpc Mti merine itgshwsniwcllZerse raw sda ein indowtne,g iwr eanbh snu hoen eoWrt s.nr“ntdveae nMcha nerei abhe eatggs, sdsa irh Mnan osHrt aj tmi wzei earuFn eehvaittrre gwsenee si.e saD ttmseim arbe hnt,ci sagt e.iBtgirt eIrh eehtSswcr eabh etsst na ned iergcnthi enlSelt eibtlitänisS seweibne dun scih ugzneüzgrkce.o

eEni so enge ettVerura uz aenb,h tah sich üfr eid jnuge terMtu Bigtiret oft sla etVriol enwei:esr nneW mi rUbula neesi eirrh dinerK ntcash r,csieh nntkeo eTtan lraduatW die iennleK im nukelDn neobse uebihregn eiw ied rtu.etM iMen„ hcGeur dun inme eörprK wnrae hlow hres il.hcnhä Nur wnne cih nnaigf uz ehprnsce, eekrbmnte ide ngsJu den ,Ucetdsenih“r neritren sie h.cis

cdneükclbkiR wra se gciihtw für ide Zileng,wil sdsa es ni hriem hsabeEenrlwnncee niee asePh a,gb in red eid estwehcrS mintsdzeu hcna aeßnu hni nctih so netpräs an der etSie war wei nhco uz neeiiK.tznred nnDe eib lerla ree:bwiileGescsth eDr hnscWu ncha uidädnttavIlii druwe särktre dun llewot tlguabees enredw. „Wri näwer euteh eredan ncheMsne, ewnn rwi icnht cahu lma ngrttene onnadervnie btgele he“ntä,t agts ide e.nie clWshhiin„earch enärw irw ciühlrhcefrt hicllr,s“ug zrgnäet edi aden.er nUd onehnd:c owhlbO ise rüf vliee rJahe an nsiuteechldircnhe trneO wotehn,n end lgtAla ihtcn tneilet und rieh eLebn rniecislhcudeenht gnDein tdewinme – ieen etoleamion egTrnunn abg se n.ie nWne tgBitier feiHl ebcturah, arw raWultda zru teeSl –l und t.rhkmegeu

nEi iltteM engge ide nikmeEtias

stEr mi entirreaenoSl geneewbt hsci ide liZnwiegl chau irlhumäc eiderw annifaerued z.u ieSt 16 renJah nwohne esi mi benesl :sHua giierttB im trvneei kStco, Wdaltura im ffnnüe.t lsA orv iezw rehanJ ertsigtBi aMnn basr,t war ide tsnsglwiilerhwceZs sda tsebe iMeltt ggnee eid isitem.naEk Es„ utt ugt, mierm admjneen zmu edneR zu ab,eh“n nseag i.bede rssneodBe ed,ansb wnen man cshi nlsclhe eialenl fühl,e sei se ncsö,h eisleeipsiwesb gesamenim snhreeneF zu cnause.h „Im Mtnoem gnucke iwr mnhcalam stnceI‚pro y“,arbnaB‘ atgs dtularW.a b„Aer irw hstevenre tcihn mremi ,slale liew ad so ieevl kerCtraahe auhna.uec“ft eiabD krechni eeidb wei hecS.änhcmuld tesnWiegns isdn esi mgenesami .otlras

auZmsmen eonwnh emcöhtn sei raeb nertu einnke medän,sUtn da dsin ies ichs .nigie hAcu tchni mi elmhfeieP,g wnen se rnniewandg alemni os etiw nemokm ltol.se uadlraWt sie elvi uz t,hocneilurdn Bitigtre live zu eg,igilpn aegsn ies. Ecihlri,keht eiw sei howl run ruten entcrsesihGw imhöclg s.it nI deseleib unEghniticr ürdnwe ies nsoch ee,ngh brae jeed cuthäreb rih seeengi mZeri.m

eJ rmeh eZit mna mit end rn8gheä-Ji0 tinvrg,bre odets merh vrkäertst hisc asd h,üGfle se tim iwez sWinee uz ntu zu nab,he die hsic enie rAt eensinr idnK wbrehta nh.bea Irh mgaUgn anetriniemd sti eloviebll und sagtirg cghuil.ze Wrtlauda peupztl na tgtiBire ,uehrm enwn eiesd enien leFsus fua dre ldKeguni hta, ireBtgti kirtrerogi iher eretcshSw dun tretcrifeght sad sünfifsta tim rehni 51 enMinut hrme anrbLen.hsfgeeur eBeid cneken hsci, lwlone hisc bare mi sBneeii mrredfe Mhsecenn ükatlznher.uc

ecSwhre ienteZ

hcoN rhäne rbnuhmaseacgtmze bnhea ies edi csweehnr t.eneiZ ieedB lnretE beanh sie auf dem tteetSbreb ltfepe,gg ishc tmi edr achhacwtNe slgcwetebha.e slA eib rWatdalu ovr hnze rJnhea nie mouTr in edr sBurt ufennegd wr,eud raw eBirgitt bie deerj nugtusrehnUc .iadeb umZ Glükc weseri sich esiedr lsa tutir.gga oVr uemkzr messtu tiegBrit wgeen neeir Mceäsukcwehhsl rmeereh geaT nis rhsa.uneknKa lrtaciühN kma edi shgetwsiwillnecZrs nejde gTa uz .Buchse shnttrfEa ,egnroS sasd se zu dnEe eght, ath auatdWrl sihc ebra hctni gm,hteca gats .ise cIh„ ab,ulge riw nesbter ehre na neime krIf.ant iWr hnbae eni swscehahc He.rz“ eiWrde edr lPlrau. Vno dteSun nlul ibs urz dSunte X esnmegaim auf dre te.lW aMn ath ned rnEck,udi ide iedebn swes,in iwe se .hteg