1. Lokales
  2. Stolberg

Zu Fuß nach Rom gepilgert

Kostenpflichtiger Inhalt: Interview zum Wochenende : Zu Fuß von Aachen nach Rom gepilgert

Von August bis Ende Oktober 2018 machte sich Dr. Werner de Fries von Aachen zu Fuß auf nach Rom. Im Interview mit unserer Mitarbeiterin Marie-Luise Otten erzählte er, welche Strecke er zurücklegte, wo er übernachtete und welche Erkenntnisse er aus dieser Pilgerwanderung gewonnen hat.

eWi nsdi eSi auf ide Iede ,mmgoeekn os ieen genla rnWuengda uz eahc?mn

eD :resiF Vor ehzn rneahJ tis imr ied eIed nme,eokmg inaelm in eimenm Lbnee neie lngea dienluawrngPgre zu meah.cn lAs cih adnn ndeE 1207 in dne dnusaethR i,ggn eabh cih lhgeci edn .1 uAugts 2081 selgtfeet,g eid Wegndanur am enAhecar Dmo uz e.inbnnge

ruWam onv Ahncae sbi oR?m

De rs:Fie rJmeusale arw imr uz eiwt dnu aognatSi ed oseomClpta uz raeuülbe.fn

Wsa rwa der drGun ürf eIhr ?dgraneuWn

De F:eisr chI hetat dewre niee nsbeLskerei hcno innee n,truoBu und hcua rde thperiscol skApet ntasd ntchi mi rgeVrddonr.u sE wra nie hnesrcö angrebgÜ ovn miene nnglae flnrebeBeus in ninee eneun cbbitseshnLenat dnu vlei i,teZ kadnc.eznhnue

eWi veeil metilreoK neabh eSi egülztrcukge, iwe elvie gTae wnaer iSe twuengrse udn iew viel gueRhaet gab ?es

De Fies:r oVn cAhena ibs mRo neraw se ricca 9100 iteel.rKmo cIh ibn an tgihzca engaT antdwegre udn aehb rmi deir eehgRtau ni Mian,z artbßuSrg dun ma gaLo id anelBos in imautL n.ggtneö

eiW ivlee iloeemrKt nbhea eSi im tcDrhhcitnsu cuzkür ?egtegl

eD ries:F Im nrsuDccttihh nrwae se 52 Kertoeiml por .agT

ebaHn iSe chua ienne lgsirpP?ase Wenn a,j wie velei tmelSpe inds rdna?i

eD :Fsire ,Ja mit 85 en.etlSmp

lWcehe ouRnet sndi iSe neef?ugla

eD :eFris oVn Acnahe gnig se rbüe Ehreeswilc nud riuB hnac önK,l ndan den eaeirwRdnhg shiknrinlhecis eürb ,anMzi ms,orW eSye,rp gtrrßSbua sib sleaB. rDhuc eid Scheizw eürb lBei sib unsLaena ma nrGeef ,eSe nov wo ich dnna der Vai eFgacnanir oegltgf .bni omV nGeefr eeS slao wreiet berü edn orGenß S.t -ahBrernasdPs isn ltaaostA udhrc eid eoePbn-E sib ahcn aPa,cnzie ebrü den gbGeiugsrz nninApe chan ,cuLca eSnia und ndan mR.o

asW tis asd reoneeBsd an edr aVi gencran?iFa

De ri:Fse eresiD rGßoe uelKwtgru rdbientve dei daStt trunCybaer in iGnnßanrreibto mit dre ttaaupsdHt silIneat udn hüfrt beür carrhieFnk dnu edi iezwcSh achn elatIni sbi zum zsPt.tepelar Im rJah 0100 ineggn ibteesr die tnerse greCitPraebu-lnry seined egW hacn omR. aLsnunae tis ibdae red hmitltelatcieelr rnupuzesuKtkgn rde dbniee rneutrPilego aVi Fcneangari und wJgebs.kao

eclWehn cndeiuHehntseörh ettnha ieS uz ie?äwetnblg

eD :Feisr hcI ßiew es nicth dun aebh iknee otlrsneeul.gnV

eWi ahbne Sie hcsi tv?riteobeer netMuss iSe cihs anuefilen ür?fda

De is:Fre Nne.i Nach rde tengrrVune bahe ich edi grdgnuleniEe llae uz Fßu ,eachtmg ahcu nwne es eeetwir rcSentke ranwe dnu bin mi rUablu leiv we.gtenrad mI iJnu 8012 nbi cih eird agTe rübe bhacimHe imt iemnme Rkkucsac na end ehnRi gatewndr.e stnnesnoA aebh chi hmci fau med rdnRean ift lnheg.eta

Wnaer iSe ealilen utgeren?ws

eD isFer: siB esuaaLnn hbea cih neinem eeengni Weg geustch udn rwa ide eznag teiZ laieeln. bA nLuenasa raw ich wieesizte imt nreaned egilnrP uzsnamme udn haeb neeu eatnktKo k.tgfüenp inEe uuesoHrnafrdegr arw frü cm,ih asds cih enebn siEgnchl auhc eienm eitsnnKesn in zsFinöshcar awnnneed nk.eont

Wo bhane Sei tanerc?tebhü

eD sFi:er isB naueLnas aehb chi ni neiemm etgmtinfreüh Zlte uaf gpznCtnpmilaäe dore ni rde iefern uNart wsieo ni ernngdgreubJhee bcü.hntraeet bA dme enteeicngihl gwePirleg andn ni nünkertUntfe onv iferrnPae redo rnt.elsKö

Wei evli äcpkeG teatnh ieS ab?eid

De Fesr:i ieMn eäkcGp arw naisptac.hsr Bis snLuneaa rwa cih tmi dhnezrie mlgiroKma egrst.nwue Mien eZtl nud edi tcmataSlehf ahbe ich nadn ovn heri scukct,üiehcrgkz so asds ihc rnu nhco tim znhe ioKl äpkGec wteeri eeozggn i.nb

abG es cuha lhet,iiceöMgnk heIr eäWshc uz necs?wha

De Fri:se aJ, semntise in eenbksccaWh und nru tlsene ni mse.Wnihnachcsa

iWe rwa sda etertW sgwten?rue

eD sir:eF Bsi uaf wzei helba Ragtgenee wra sda tWrete wie aüblrel ecitishr ße,hi nhsweciz ßeigrdi nud ivizger Ga.dr

eiW eeliv nBasel ehbna Sie enugelfa nr/oeddu elhwce neeradn teiKhknnrea benha iSe scih u?egnegozz

De :rseiF mA nnagfA ahett hci ieghcl ieen eBasl am ßF,u ied cmih earb chnit etrewi tbräteitecnigh ah.t mZu lküGc ilebb hic nstos onshc:vter inkee ropneb,emielK eikne itgnnoses er.unnnEkrgak huAc gewedesn ethat hic eni neeni ynipcssechh rDrgnhehä.uc

ttenaH Sei hcau iteZ für uitcihseegBnng tgw?uersne

De rFi:es ,aJ ssleebsicträ.tndvlh hcI beah imr ileev eilekn ndu eorgß ehcriKn auaghtnc,es foesnr ies ofenf .enwra

saW ibleb ma dneE rde eiRse gneä?hn

De :Firse sE war eien etgu ,raufhgErn elanim beür ienen eennrläg emtrZaui hin uaf cihs eeallni llseetgt zu seni dnu hitnc uz iss,nwe wo cimh edi nhesäct ctNha hhnfiütr. asD ierRzueedn fau das scnileehtWe ndu end eienlkn nDneig rhem Aauekktrfismme nneehsck. nEi Zile uz naebh ndu scirechtheeistnw rdfaua ugzu.hezne Die Mhesnnce gnwreeust rwane erhs sferehbltii dnu asd bianuänhgg vno tintiaäoNalt dreo Reioig.nl eiB edm ehneßi eWrtte ewurnd rim fot etGänrke on,abenegt dun cih eahb leiev ernseesiattn epäseGrhc ernühf üernf.d iHclihfer w,ra dsas ihc etism nlieela gesrwneut .raw

saW ist eIhnn ma leZi rcdhu end Kopf anggnege?

eD Fr:eis niKee cirelenbscüghhäw Feeu.dr hcI rwa aiefhcn run ülhcglck,i fueerdniz nud ndaab.kr

nHabe Sei conh eteriew Tage in Rom crrt?hevab

De rFies: tEwa dier oehcnW rvo tukAfnn nnetko hci treiesb henbsa,e dass hic Rmo am gao,Mtn ned 2.2 ktOb,roe ienerecrh ewd.rü ineeM ruFa hta ndan heicgl nenei Flug nud ien Zmrime utbgceh, aossds irw ncoh vrei weeerit egTa rtod bneilegbe dsin. thoMictw wra andn pPatzn.ieusda sAl Pigerl dewru rmi fau targAn ein bnosrredee Pzatl in edr Nhäe dse sptaseP sezueinegw, aufrwo ihc sher ostzl ibn. aDs arw ciühnltra nei tlorle Assbluhsc imreen eugnnW.ard

eiW sdin ieS cahn Huase ongmem?ek

eD reFis: aummnesZ imt mnieer aruF dun neemi Felierg bsi orseD.ülsfd

nöennK eiS cshi rv,tsnloeel ocnh rnedea ggPelieerw uz ren?wnad

eD rF:esi hIc bin snhco hser vile ni der ifl,Ee hauc afu eeghMresntoutr,a rd.agtwnee Der aeshattwMgi vno chaeAn ncah rieTr erwüd chmi cnoh isnerisre,tene eilw er ntangle sde Deesgclch-untehsBi rtaNkpsaur t.hfrü aMl eusc.n..ah