1. Lokales
  2. Nordkreis
  3. Würselen

Weihnachtserinnerungen: Senioren denken an die Festtage in ihrer Kindheit zurück

Kostenpflichtiger Inhalt: Weihnachtserinnerungen : Senioren denken an die Festtage in ihrer Kindheit zurück

Weihnachten ist ein Fest des Glaubens, der Freude, der Besinnlichkeit. Es ist aber auch ein Fest der Erinnerungen. Conny Stenzel-Zenner hat im Seniorenheim Carpe Diem in Würselen nachgefragt und schöne Geschichten erfahren.

ndBer ndrBee 1(7)

slA chi ehnz eaJhr alt w,ra nbi hci am 2.4 eemrbDze uas mde tBte enistgeeg udn lcihehim zu erd bhSriteeüc ng,agegen inrhte der enrus aWscbanmhtihue im eorimWhmnz d.nast Da sah ich nieme reneält eG,srwhtisec die ehGkescen turne den Bmau tlee.ng eeniM trMteu f:rei zJ„tte htsa uD asd ridskhiCtn ehuctv.s“ecrh hcI :eegntegnet e„N,e dsa newar Mroagt dnu o“gEn. eMine se.cwetrhGis tMi ehnz Jreahn wra dre lhchecnetiwaih eihmeihlc Bann aosl gobcenerh udn cih uemtss dne aeGbunl nas itkhrdinCs abnrge.be

Ntihc aebrnbeg urwed bera die hcsenö tiumgSmn ebi nsu zu ea,usH ni red heNä vno .ölKn ehaeiWtcnnh iefl rmime cgelhi ab. inMe tVear gign tmi imr ggeen 81 Uhr zru vsngeclinaehe i,eKrhc ow irw nde eiotssdettnG irete.enf hcI hbea eid iteZ mit eenmim reatV hser osnenegs, er arw asu rhsesibrici ncegnGhfeastaf deoiemkw.mreneg Als irw rideew zu eHusa rwne,a drufte cih ied ekeshceGn ksnp.uceaa aDs nwera kitnKnieileeg eiw dneIarni ndu oo.sbCyw chI abeh ise egibtl.e bGeitle ebah ihc ahuc nde hsuecB ovn erd Oma dnu nde e.antTn iDe maenk am nestre ndu am zeitwen .Feiategr sE gab riemm efeKfa und enucKh und cdnaah asw deeesoBnrs zu s.esne

aeHtr hderGar 19()

ceaihntWnhe ieb uns wra us.ndhecrwnö eGenimmas imt reneim beines hreaJ rleätne hStscerew dun menemi rvei Jerah äeerltn rBuerd ehabn wir imt emenir truetM ma iHginlee Aebnd in dre eKühc neseegss udn gugsne.en uZ essen gba es meimr Klstfareaatfol mti hüsrtnce.W geGen 02 Urh rfduetn rwi ins ,roWizhemmn ow red maBu atsn.d thegclinEi disn riw memri eneihgüitrm.nst nseerU esecheGkn enarw ermim aprtsk:hci elei,Kdr ekSnügißeti, heBcrü dun eien e.uPpp ürF ied agb es emrim aws zu ahcehntnieW, nlihcmä neue iee.lKdr hsNcta dsin riw ni ied erCttmtiseh .negeggna aD ednrfut iwr so gnlea wcha ilebn,eb sda raw eeni rgeoß .Aaemunhs mA 25. zereembD bnaeh irw enemi euorrtGmßt hbseuc.t aD abg se locSoaedhk. ieD gba es so ltsene dnu eid wra so rc.eelk lAs cih kinel arw, atehnt riw neeb niek nneserheF udn kneei re.tumCpo Ich mmoek sua ,nehSsca da gal irmem evil n.ehcSe soAl nawer iwr ,enaßrud nsid Sitchlnet aferngeh nud hnbae änhneerSncem ,ugaetb bsi es undelk ewr.ud nrnDnie bhaen iwr mit dre estbPenpupu ndu emd aKdlmnaanesnuf siltege.p aDs war cnhös.

Jnfiseoe nickneMen 2)(9

Zu senes abg es eib sun erimm eHhe.prnsuüp lsA es.sireVop mA ienHlgie ebndA gab es nvo nemeir rettuM sstebl tecmghae ,lüeSz lneisratagHs nud tatfalloesKfa.r aD arewn nnad emnie Et,nelr edr rreBdu ineerm utetrM ndu sniee rauF dnu ich ibe nus uz es.uaH edieLr agb es am 2.4 eDembrze chon ieken .khenecseG Darüf bni chi um 18 Urh in ide esseM eaggn.nge uAf dei nGekhesce steums hic sib zmu 52. zrbemDee te.ranw imanEl ebah cih eine Pppue nemobm.ke Zu edn nWnthehicea andcha agb es ljwseie ueen elugdKin rüf iedse pPepu. lAs dnan mla ien upnpnaePwge ertnu med imcabasenhuWht nsdta, bhea ihc cmhi rseh fergtue. rAbe eiemn rEntle nntknoe hcsi ithcn so ilve ilse.ten Meni Vetar arw aerlNd ndu meeni uMtert sruaHauf. saW anihhtWncee eshr oebnssdre wr?a Es gab dchSakoeol ndu fn.espnleAi Dei gab se tsnso i.thcn Dsa raw shre lece.kr eMnei getßör nudeeFr ,arw inmree rttuMe niee eFrude uz amc.enh hcI nbi sdjee Jrah ni ienen daenL in elsreWün gegage,nn beha eGld fau edn eTerns tggeel ndu sgta,ge dsas sad dnkrCiiths ürf nmeei utterM nei ehTncastchu und üfr neemin treVa enie eZrriag lot.abh asD aht mirem of.nttuireink tSäerp eahb chi efne,rrha ssda eniem tuMert nnad chdur eid tehesfGäc euelngfa t,is bis sie ads irtiegch geednufn ,hteat mu eisde eGekechsn emuznhtenm.i Und cih wra angetn,ps ob dsa ndsiCrthik die hckenGees rüf neeim Entelr ikhlwirc haogbtle .ettha saD abeh chi aj tesr ma 52. emzeDrbe rfee.nhra

lIes erKürg 8)(8

Wethcnneiha raw il.ehchrr hcI wra uz uaesH itm emnnie r.Eentl Die erwna resh alt udn stpeasn hres afu hmci auf. Es rwa aj eK.irg ndU rmemi nenw es ninee gfrnfAi ba,g teötern edr maAlr ndu rwi sustenm in end ereKll euafnl. riW warne ncneaeihtWh htinc lma in edr e.criKh neWn sghrenBceu ra,w uwder inem tVear mirem serh t.iaugrr Das lga ,raadn iwle er hsre etwebg wra, ennd slohc nei hhninWec,tae wie wri es ,ritfneee tahet re ltsesb in nerise ineihdKt ein rel.bte neEin bmWnuitahaechs ethant irw remim. Und ine paar nihsrmuekuatlgCb .uach seGkeench gab se .cuah saD nwrea miemr r.chBeü dUn zu ?sesen fAu jneed lalF ttaKarlsafeflo mit estaw reembnaG.et leiW imnee rntlEe hntic ertuhcn,a oenknnt esi ennhi gzeueeiltt rneiZetatg eibm gMztere ggnee hiesFcl nehaenus.tic So bga se ehehWaninct memri teaws doresBnsee uz .enses

Eva aMair ySwenhec 2(9)

hIc arw nsiebe hearJ lta, orbve chi cstsrwGeihe bkmae. Sagloen rdeuw ich wie niee Pniresnsiz nlt.ebdaeh chI edurw vhnöret,w kbema eviel Gnecsekhe und adsnt mi kiMeuttpntl dse chGenes.esh cIh ibn an rde uxuinegbecsrhlm reGzne ßgro d,rwegeon in ienem Dofr, ow cauh edi fel Gcsrthewsie enrmie etuMtr nud eid fle eistGrhcswe eisemn sVetra e.lnbte irW wehnton ufa inmee hnBea,frou wo es irmme lecshFi ga.b rossdeeBn arw ma enlieHig An,dbe dass dsa cüWsnhetr ni ien ecöhBnrt gectkste dwu.re Ihc eutsms nde 4.2 bzeeDerm memir tug mur rnk,eegi ndne gusrBenhecw awr trse am .52 .Dbreemez aD bin ich nand scnho ac,hnts wenn iwr sua der eseMs m,aekn ni die Subte sienme rGvßroaets eghsilnc,hec dre itedkr ebnen dem ohWemmzrin csi.ehfl Da raw hci ,gnree atmdi chi ecllnhs nis eormhnzimW ekn,ont nnew chi tfr,eud lewi ad aj edi znenag ehcGnseek n.awer ennW imne nOekl imt meien Llöeff ni eine saeTs cl,husg ießh das: aDs htrsiCinkd raw da. Am .42 rmezDbee unftrde irw den amuB mti gssnekebbltcaeen ekseKn cüsce.nkmh chI rienreen cimh, sdsa lma nie hcarNba mka … und lsa er eirdwe igg,n rwnae elal lPhnzätec eg.w

aaBabrr iornJd )(87

nenW edi klecGo ibtelmem, utefrd hic sni ,orWhezmmin ow der aBum dntsa dnu eid eGsckeehn anel.g brAe ad rwa ein .ievl hIc awr hsre rofh beür ißSeitgnekü reod lam rbeü niee pe.upP eDi raw hsre nsesoe.rdb eDi ath nnda edjse Jhar onv rim die raaHe temchag m.mnoeekb nwdegnrIan mal thtea ise lail Hear.a rensU mhbiasCutr thate u,eglnK ied iwr slebts sgblaetet eah.nb eücsGherkeicllwi arw emin Oap nie egut aoraO.tnrigs Dre roeesanigirt mmeri erwide ruehÜsegbanrnc. So gba se mailen ogsra eein sGan sla hlt.emFas dAesnb um 22 hrU ngngie rwi nand in edi ,Kirehc hers tsta dnu ugt sbknhec.te hnnheitaecW rwa meimr sh.ncö Wir baehn mzeeeumnsagssesn dnu sneegngu. Uernes tumGterrßo tah dei acechtWsehethiihcnsg e.lnreoegsv riW alel nawer hfitlsce ngnee.aogz eeinM aOm tkticse dun äenht ei,vl da heatt dnna jrede vno sun eawts oBesedresn .an