1. Lokales
  2. Geilenkirchen

Schauspieler Jürgen Tarrach widmet sich der Musik: Ein bisschen Melancholie darf sein

Schauspieler Jürgen Tarrach widmet sich der Musik : Ein bisschen Melancholie darf sein

Geboren in Geilenkirchen, hat es der Schauspieler Jürgen Tarrach bis in die große Bond-Welt geschafft. Jetzt widmet er sich dem portugiesischen Fado - als Sänger.

erD eebügrgti kernnrhGecleeii ügeJrn hracTra ath sncho lveei atnmkaer lRlnoe pöevrrkert dnu soarg im mJBslFino-adm-e a„sCnio eoRyla“ etmtlis.peig Nun deochj utshcrve sihc dre geä-5hirJ8 elrastsm auf eenmi mAulb lsa rgänS.e

piInrresti nvo irsene ellsrFeorhen asl nlAawt rouadEd valSi mi LKiiabnsimros- der ADR tberüührf rarTcah fau Z„um clükG agru“itr tim elfHi von Aruto ktnAe Knuögrn nud pionKomts Inogv aluCrde die hgseuiosecprit thnescS-hus ndu selmiauKkg odFa nsi hD.eeusct ersnU taeteiriMrb tefneSf hütR ratf Jegürn arcahrT fau ierne nrBdenadea-Be rsoleteesatrH zum .peähGcsr

erHr rar,haTc nisd eiS ine cocraiemllsnehh nsechM?

nüJrge :acrharT ,Ja dsa nib chi. breA chi säctehz sad üGelfh red nMlceh,laieo miezstund ni M,enßa se.hr iBe nsu ni tchluenadDs dwir die ealehocinlM otf os vennsraetd asl ytkarKpmsmhetsnio edor sal elnkie s,uümmgmnGietvrtes edr se t,lgi uz ieLeb zu .ünerkc brAe cih e,fdin man tseoll sei uanz.slse Die nrsiegouPet nkeenn üfdar ine sgeeein tr,Wo ied „d“du,asea das its dei suLt am nTiieagrsur. tMi mde Foda leneerhiv ise edesri uLst rduuAsck und rerafehn os vlhlecitei enie rAt ugn.Leräut

eiW ibeeerelznr Sei nedn eIrh lahecnei?Mlo

:arhTacr cIh etizs acmlmhan reegn dbsena ohcn d,a cahnedm eneim ruaF gngee 32 rhU nsi Bett gneggena ,ist und aemch iabed oft upatrübeh gra htcin.s iieVlhtlec krinte hci enien ckcSlhu nieW reod hsucae mri tlae otsfmlniieoaF na, als die Kenrid cohn nlike n.wrea Dsiee ,ine wzie Sundten, ennw ellsa um hcmi mheru ruz euRh tomkm, geaelfnl imr hrse tg.u

sshrcPiuntgeeio iWn?e

rh:rcaTa Der ist likichrw rseh gut und rhes äiktrfg, os iew ich inh gam. ebrA ni dslctanehDu wcresh zu eoeknm.mb rDahe firgee hci reeh uzm .Bodruaex

orWhe mtmok Irh anHg zmu eshnce?cihlMnoal

rchaT:ra aDs ewßi hic agr htic.n hcI war uhca emmri nchos eni erebhbiaL esd echafnsrnizös hosnna,sC in mde einhhläc lühGeglfsaen eunnbsge wren,ed huca wnne edi Penousrtgei sihc eindes lrVecehgi rcsihe rbn,ettive da red aFdo ja der uArucdks iherr znga eindlunedlvii Slanleeege tis. hieiecllVt ilteg es an eeirmn Hftenrku omv h.eNiinderer eiD onkWel äegnnh tdro ,geidnri rde rzntioHo rbea sit et.wi sE ibtg dotr eSona,gnt na enedn edksnt du wilh,kirc edi letW ehtst lsi.lt

eiS insd ni eihnrielckGen ,eneorgb in gbrsneaWse geusnwecafah dun ni ereEzknl urz lShcue ggee.ngna tIs dsa enie Gdenge, in erd ine hcstinresülk eartgnevrla eJgun . .ntd . ke

T:cahrar  c i ..h. muss rehi hsgutienslc e?gw aJ h()altc. Da awr wngie genurnAg rfü nn,jdeame edr hcitn bllFuaß nlpeeis und chnit ma ortrMdao tablsen elt.wol tsEr ni der ubfertesO tetha ich tim emd riTthlaepees etas,w bie mde ihc lgfnrEülu .afdn

Udn nnda ggni se onv seWresgabn kdtier chan neiW fua ied leesl?iaccSphuush

:rTaacrh brÜe egemwU und nie aapr lnbgnuehA.ne nA red cuhnloeawlsFkg ni sEnse nabhe ise hmci nithc t,lolgew in osflrüesDd teurisetd hci nnad ethusDc udn rcns,söizhaF bawrbe hcim itewre bhcv,egerli ibs ihc in neiW ndclhie rfgoEl t.htae otrD uomganfmene uz reedw,n awr eennb red btureG rmneie ediben eiKnrd inree red kernsstät mnMoeet esd sLnebe.

eiW atl isnd eid reKdin ?tjzte

rhaa:Tcr ernaswhEc dnu asu dem .suaH eSphoi tsi 82 dun cötmeh re-dniK und trueJedegitpnhanu re,wedn aMx its 52 dnu nusre ekrneil ss.ooPfrer rE sidtteur oiPeoihslhp nud rthebcsi gee.nr epslarShiceu nolwle ieebd htnic wndere. asD its brae acuh in rdn.Onug ,acaHthsuep eis ndfeni we,sta sda ise s.beerttgei

Sei ehnwno tteibsmm auch serh tüci,emlhg o?edr

raarchT: a,J wir ebeln itse fnüf Jnehar in tPdam,so ni meein iaettartncgeog asHu usa nde re03 henJ,ra tim irmsieeg r,Ganet rde See its rnu 400 eterM f.ttennre hIc inb tpaivr ikne äagngfrreD,u hic leebi eid eRuh und dne c,athlüRk nam nkna ads psgeßii en,ennn bear mine fureB sti fangdreue gg.nue mI Sermmo sthie eimn aubTagfeasl ietms os auf: Nhca neienig Tftneneleao eegh cih in nde örtcienlh trukpaSemr dnu ekuaf ne.i Wir sesne engr eci.shFl r,yrSo aGert lc)h.t(a Dsa kmmot adnn äseprt uaf ned l.rGil chI eabh inene aGs- udn eneni Hrlzololekhl,gi ererlettz nntne chsi giB„ reGne g.g“E sDa ist eni ,ruealligZbr nemie heijaacpsnn meaKdof-aOn hp.udfeecnnmna Man nnak webnduersar dPulel kPro adrni erlnil,g llase ebltib hrse tiafgs, a..  h.ch 

nnaK es ,iens asds Sei eni ciheizml shdecdnssüäli eGtmü hb?nae

rarc:Tah Oh .ja Seit hic sad eestr lMa itm meenin etlEnr uaf nmeie atzppimClang in npeaSni ar,w ssltä ichm die ebLei umz eerMraendtni thinc ehmr lso. eDi noSe,n sda Ense,s die eLstreban – ads ist eianhcf .tllo fAu emd iGmmaynus ath ichm sad nsonaCh gennfe,noaeggmnem sla nutSdte mka anilIte za,du leevi raeJh psetär hbnae wri sun gasro dne Trmua re,ftüll rdto ine nhäHusce uz beanh.

iWe shnc.ö Wo ?nedn

arhT:rca nI unegr,Lii in red Neäh nvo Sna moe.R Asol, ni atelniI sti so atwse tehenicilg ihntc raeblb,zha dun ,chau wnen hci enei lieenk elRlo bie Jasem nBod ht,tae tis anm tihnc ewgidnzn näilriMlmt.liou Es war icnahef nie elcghüclrik ,fullZa rdie tleKemior vom tnrdaS nnrtfe,et sdiees usaH fuaekn zu nkön.en eArb zttje rlbeügene ir,w se zu evafkr.neu Dei Krneid nomemk ncith remh mt,i nud eniem uFra dnu c,hi wri lewonl regne ivle ovn der lWte hse,en cih rwdeü muz pBilesei lhcuiienhm neger lma chan tuMiuairs seire.n eßmurdAe engvriebr hic ja zbenwaeiilh oaenMt mi rJah tiesebr ni renie lnloet Statd mi dnSeü ndu rdnveeie ortd saorg ohnc .Gedl

Sie inseepl seit izwe arehJn mi mKn-aLsoibsiri erd RDA end nulttgbeeee fdvelieiierhttcgPr rauEodd l.ivaS

aarrhc:T dEarudo its stlbse enie G-lFtesatdoa – tim reedis eucnSshht hnac neeisr bteenrrsnevo Frau ndu eienns uchüdgelneh.flS Er sit iene eiliticehgvchs eiöcts,lnihrePk oesfrnin htamc mir die leRol oengrß ßa.pS

tfO pnsiele iSe waste cigleetiziwh nTpy,e wie nde nvnseegnserue trobrNe usa edm MaeohTc-.tnrtnü Udn ni isnCa„o l“Raoey luaetet Ierh ceutshrbanhgieaCbrrek „taF “r.Geamn rFh,o uhac aml enein teäphtermriygaS uz re?prnervök

cTrrhaa l)thc(a: y,akO ich eewdr tinch gtuindnbe ürf ide oRlle dse dnlehesntar enHlde evlecpthi.rft Udn ancmhe emnier rekChatera tthane atews iclthe ,gSeciuhmsledd baer uahc tof estaw i.eHlerzhsc hIc wderü honsc egan,s dssa hci eleiv oeltl dnu elretinuhdshicce aSnche dneher otk,nne ovn red mKieödo isb uz hers nreestn oen.llR

eiW utg nkneen iSe assoinLb hiinnwe?szc

a:racrhT cIh eühfl mchi staf shnoc eiw nei seten.iRd hcI w,noeh wnen hci e,hred ni nemei elnnkie mtrApaepnte mit feIhnno,n mintte mi raBrio l.oAt eeerLcks enEs,s coezvlirghrü Wne,i ruget efKeaf dnu ülraelb disee ihelrhncer etupscsinhs,Atuk dei ordsirou,Ma onv enned nam auf ned Fslus joeT cguekn nkna. inLsasbo its nie ke,niesl isuelecchbsha .riaasdPe

Hbaen eSi rheI eeibL zmu adoF otrd eniiv?ttienrs

a:rTcrha hcI war tmi eenrim genlKiol nidVia Ppvo,o dei mi mKiir minee Anisitnetss setpil und fau mde lAumb tim rim msegiaenm sad iLde E„in crSei“h gs,nti welamiz ni eneri npKaoi.Fd-ee asD wra snu reba zu tctoi.sirshu irW ebhna nsu ,gmonerevmno jztte imeb ächtnens eDhr ab teSepremb edi gneiemen Basr zu ce,detknen ni neden der itneeshhctua adoF eesigtpl wd.ri Für ads umlbA eahb ihc ned odFa tsie edn r20e nheJar es,uittrd ebra chua ned ronendem Faod asl inuiqIrsolsnatepel gnm.eneom ornssdeBe mag hci rM,zaai ied ine grßore arSt udn neie telol Fura .sti sE btig nei eVeiot-Ydubou imt r,hi auf dme sie ma Treor ed mlBée tgnis dun fau ilmaen esblts neinew usms – so fegerinrf sti eis nov hmier enegeni neGg.as ndU dsa iubumlPk fpitlp ,usa red oFda tis iwicrlhk nie wcghitier elTi erd rcphneigsetiosu eSl.ee

umZ„ Glckü rat“i,gru os rdiw eid Platte bnoe,wrbe sei ads erset pcesrdcughsaheit -oduA.maFlb mWura nut irw uns tim ncmheaslcniehol dirneLe os r?cehsw

:araThcr iDe ecueDshnt uergzenbov in rde nrtuuanislktehUmsg ads l,Fcehiröh sda e.ciLeth ieS owllne cihs mit uerarmgiT nicht oekntnfre,ionr fürad tsi ide siakslK .da

Wie egn eöenrgh rfü iSe eWlz-Farmsoecthd und eLsibuemmrke zeu?nsamm In ch„I abeh iekne nTe“ärn zmu ispelBei snigen eiS eürb eien ndehzverree .eibLe

ha:rcTar Dre xetT htteä uahc vno irm snei önnkn!e Ich awr lma auf edr ecsuaepslSulhhic in enWi rhlcceshkci lülgckhicnu rlevibte ni eni senldbo rGi,l nei echtse ükcM,tstis sums mna ngae.s Sei raw aus herri GW gasrenfloegu dnu abt ihcm ndan, sie ebi mir nhweon uz es.asnl hIc baeh esi eb,natgete baer es sti rahülcitn ncitsh tr.psiesa Das awr seihrecto eto.rFl

Sei seginn acuh hIc„ everlbie hmci uz “shlen.cl

raT:rahc erD Sngo sit ide Gtsceehich ensei ntäerle een,Hrr rde isch in niee tugimane jgune uaFr vltalk.ren saD eiLd isebntg locsitbnsihsre, sdas mna lsa tälerer Hrre hcetil amernafmtlb i,ts wnen ad os juegn Dering mu ennei en.mrreuuhnt thriNlüca rnu im opKf lcäe(th)l.

rDtück eSi hnöcslerip red chuhS dse A?ltrse

cTrh:aar S,hnoc ied aHaer wedenr thielrc nud nderün, dei etTln,btae edi nam nosegmr nieenehmn ms,su ndrwee r.meh cDoh se tigb mzu nrAwldtee neike rvetAt,ialen uaßre uz ee.rtbsn