1. Lokales
  2. Eifel

Simmerath: An den Schulen geht der Betrieb wieder los

Kostenpflichtiger Inhalt: Simmerath : An den Schulen geht der Betrieb wieder los

Die Sommerferien neigen sich schon wieder dem Ende zu, und für die Kinder beginnt in der nächsten Woche die Schule.

Die eiGmeedn ihrmmtaeS tibg usa smdeei saAsln den hSnbgielcnu an end urheuslGdcnn üfr ads rhlauhjcS 110/562 .aektnbn

An edn neGlusdnruch dre iedGneem tShrmeaim tiennbg dre ttrcniUrhe wei otfgl: an erd uhnrcGudels trcieneshK ibengnt edi uhScel ma ct,wihMto 1.2 ugAust für ads .2, 3. und 4. jclrhuhSa um 45.7 ,rUh denE sde entscUrtihr am .1 luatcghS sit mu 1.210 .hrU

mA gatnreD,osn .13 ugtsAu its nietiebtnhrrcgsnU rfü die ugiSeunlncehl um 9 hUr mu 01 Uhr sti eGstidstnteo ni dre ht.aK icPrrkarehf hisretenKc, esnthrricedUnte üfr ide ngunleeiuhSlc ma ugtsgcnshlEaniu tsi um .1201 .rUh Dei Erlnet edr guSlcienhunel rnwede bneetge, irhe Kidern zu l.tegbeein iDe satfhtiBenreuzabs uzr csuedhrluGn eiesrnctKh sidn mu 8.70 rUh ab rctHrihsot ken,aiunleF 9.70 Uhr ab rnkrhEresu - etlA tP,os 17.1 hUr ba herkrEnsur - nagnf,A 175. hUr ba iruhnrE - e,ndmermaWhe 761. rhU ba Euhr,rin 072. hUr ba hirrunE - echnöS chiAtssu.

nA edr euGnsdulchr mrdsrafoLme btegnni erd rcUentihrt am toMwtih,c 2.1 sgtuuA frü dsa 2., .3 nud .4 Slrchhuja um 8 hU,r Eend sed rticrthnUes am 1. uaSchtgl its um 54.11 rh.U

mA Dgr,osnenat 1.3 ,gutAus tis ichesgtrnreitnbnU rüf die luginlSehencu mit emeni eekmnhuincös nsestttdGieo ni rde ahKt. Pihckrfrrae eosamfLdrrm mu 9 Uh,r teednriheUnrtcs rüf eid enSuguncielhl am aglcnEushigntus sit um 1145. rUh. iDe znaehbreutifsstaB zru lecndGuhsru mfsamderorL isnd für Bus 1 um 35.7 hUr ab unGhesdclru mSaehtrim ceBhkitr(era ae,Srtß) 40.7 Uhr ba mhriSetma cnkul,rhdeuaSse 571. hrU ab -athscu,PboPsnaet 52.7 rhU ab sbPtnhaacue - nrm.esnaH rFü suB 2 eglten egneoldf hasf:nberiAtezt 87.3 hUr ab tWraht,iez .476 Urh ab Rcieslhbloro - iK,rhce 874. rhU ab crosiRblhleo - adlhS,c .517 hrU ba erloolcbisRh - nheMgl.weü An dre uelrnchGuds Sthiarmme ginnteb rde nchiUrettr ma hMioc,ttw 2.1 tuuAgs frü sad .,2 .3 dnu 4. urlhjhaSc mu 45.7 Uhr, nEde des snhetrtUrci ma .1 clhatguS tis um 1.512 U.rh

mA ,Dgoennrast 31. ugAsut tis ads nfeTefr edr lnuglieShucen in edr a.htK sludnucerGh mrteSmiha ibs .457 ,hrU mu 8 Uhr tdneif ein Ökcisueehnmr titGtessedno in erd .Khat Pairkrhrecf ammeSrthi tt.ast tsnteereiUhdcnr rfü eid encinlugulShe am gucauitlhngnsEs tis um 11 .Uhr

eDi hBbsautnreteazifs uzr escnuurlGdh mritShmea dnsi frü suB :1 .107 Urh ab oebrDnden - ele,uneifaS .721 Urh ba odneenDrb - euaR,aenhclu 4.71 Urh ab bnnoedeDr - tetGästats az,niRetr 67.1 hUr ab bdnrneDeo - Wesßra,dalt 0.27 rhU ab marHem - usHa labl,Wckdi 172. Uhr ab eammrH — cei,Krh .277 Uhr ba heEidciechsr - n,etFrig 7.82 Uhr ba hehidecsEcri - nI dne a.Gssne uBs 2 rttesat mu 072. Urh ba hmaiemSrt - mA ehrcGi,t 7.24 Uhr ab ibpnpuoHe,hcr 827. Urh ab schhdEecreii — nlake.mD usB 3 tfräh um 273. Uhr ba Pansuaetbhc - nnHmar,se 537. Urh ba ebuPtcaahns - teAl uhlec,S 377. rhU ab eBrtaihkc s.Pto Bus 4 ähtrf mu .729 rUh ab tW.triaezh

ieD eulGurhdsnc tkcennbeorS nebgnti am witMtoc,h 12. sAuutg frü ads 2., .3 und .4 rjclShauh um 8 h,Ur Eedn des tternirUhsc am 1. alcguSth ist mu 1.153 .rUh esEfllban am hocwiMtt, .21 uutgAs dfetin der snuekemÖhic iGstseetdnto frü edi lKeass 1 tim nnSeggu edr lecSuninheglu in edr hKa.t rfrerkhPaic croenSketnb um 5.19 hUr s,tatt edi iuifseseElghnunrc frü die huleginSlenuc seilßthc chis um 10 Urh n,a sehUrtnincerted rfü ide neunhgucliSel am gEicsnautslnghu ist mu 15.31 h.Ur

eDi ftheazeitnsbBrsau zur ernculGdhsu rkSncnbtoee nsdi frü usB 1 mu 25.7 Uhr grbeuRr - s,kKio 27.7 hrU rRuerbg - ,sGlcrmhamili 279. rUh Rgrerub - Kcir,he .137 Uhr eRgubrr - aWhfrbsolefce S,ßtear 7.53 rUh oscaW,ffbhle .427 Urh rnbtecnokSe — iHsehhl.deecc uBs 2 trttsae mu 470. hUr uhcrtaS - Ra,oßbch .147 hUr crShtau - üllfgfGee,oh 37.4 Urh turhcSa - o,Pts 4.77 rhU thracuS - cniW,bhredoei 4.97 rUh hautrcS - .Kirhec

reD ncteUirrnnhtsegib ni dne uGsucenhlrnd rde atdSt ocMhsaun zmu chahjSlru 622051/10 its ma hw,itotcM 21. g.Austu

Die neelchkauHnscdel ni enfHö ettatsr mu .801 .Uhr nanD sti bhSnlgiceun rüf sda .,2 3. und 4. jShahulcr rüf ied iKdrne sua Mhoasn,cu efnHö ndu neRrho Shss(ul:cclush 141.0 U)rh.

mA ngtreoaDsn, 3.1 uAugts mu 10.8 rhU its bhgnettrncnreisUi dre sKsenla ,2 3 dun 4 schus:(chSsull t.l ldu)apnn.nSet Um 5.91 rhU diften der clgtnhtnentssusoieisEugd ni rde önHreef aceikfhrPrr tim rgneBgßüu erd Sunlnclegeuhi sau uas,cnMho feHön dnu neRhor tatt,s helidnßsaecn sniuEucglnh in rde echlSu eE(dn erd eFire a.c 103.1 Uhr.

Dei cdaeslegGushmuhfisrtcenn onhmnrigceIb-enoKz dStar(not crbIogm)enih trastet am tc,woitMh 2.1 uugts,A mu 8 hUr mti mde heulgbncnSi rüf das .2 cSrlajhuh lssu(sSlcuhch 311.0 r)hU. mA nsanDogrte, .13 ,gAutsu 8 U,hr sit ninUnesigrhcbetrt für die slesaK 2 hssculSusl(hc 012.3 hr)U. mU .459 hUr ist enrTeff dre gcneuSlinhuel uaf med lhcfhoSu red SG gbnrhiIme,co um 1.150 rUh tdfine red numkcehsiöe dGsnoettseit ni der mircrIhbgeeno rkarPicfehr üfr ide uegielScnlhun mti sadneclnrßehei snEnucghlui ni dre uSlche sattt hhSscu(sslcul für dei neSgunlhulcei .1451 rUh.)

mA hoSnuarutdltcsrG-dn enKzno ntiegnb am itMotwh,c 21. suAug,t mu 58.1 rUh dre hcUeittnrr rüf ads .3 und .4 chlhjaruS hSslhuclu(css 115.4 U.)rh

rDe itthecUrrn in erd csanhotKlhie esdhrnlucuG thhagünbKcrMlzreietree- natSrdto( tlarrgeeber)hK ntgnieb am hwicto,Mt 2.1 usAugt, mu 8 hrU üfr sad .2, 3. dun 4. rhuajchSl slucsc(lushhS 15.31 r.)Uh mA ortDne,asng 31. sgtuuA, sti um 8 hUr nnnictrrbteighUse rüf dei aesnlsK 2 - 4 uhscllhScssu( tl. .)eatndlnpSun mU 0.511 hrU ntdief erd sesGitoetdtn rzu glcsnhEuuin der lenhlgnuiceSu in erd reeetrrghaKlrbe Pfirekhracr lcuSchsluh(ss üfr die lgecnhSieuunl 11.35 Urh) ta.tst

mA dhGautocun-nrsdStrl ntMüchzei ntbigne edr tcetUhnrir am ocith,Mtw 1.2 ,tugAus um 1.85 Uhr rüf das .2, .3 udn .4 uchSrhjla hluhusS(lscsc .1015 .hUr) mA or,Dntgsean 13. sg,uAut 815. rh,U its nnttrergUsnibehic ürf ied lKsensa 2 - 4 sc(suclShhsul tl. )aSdnuntepnl. mU 158. Urh idfetn erd stGisoedttne zur hEiungsnclu rde lgihuSenuceln in erd iczhreüMent fcrkrahiePr ttats h(llucsuchsSs üfr die eignhnecluluS 1015. ).rhU

An edn hfrewtdnrnieeeü Slechnu esd ubvsreShnedlac Nriofdele itgl frü Mttwioh,c .21 Agtuus lodegfen nlg:ueReg mA miGch.nlMeaa-mstyuiS- cMsounha its mu 7.50 hrU cnbnersthiinUtger red Kseasln 6 - 2Q uh(llhscusSsc l.t )un.aeptnnldS Um 9 hrU tsi ttiWrtognsesoted urz sguiucnEnlh in rde ikAcehur uo,hsMcan mu 01 rUh die uBßeügrng und inluscEghnu der eneun .5 esasKnl in rde Aaul :nEde( sncwhezi .1302 rUh ndu 13 h.)Ur

nI der Cr-hfhse-slulcinaltoiefwREle bnetnig red Uhrntcteir um 507. rhU ürf die esKlsan 8 - 10 hsslccsSu(ulh .1151 .)rUh

Dei hesefctGahhpisctnelusmua ahRch-MSeaigmem-osunonetrt nntbgei selnebafl um .075 hUr tmi mde Uthrrtecin für ied eslKans 8 - 01 scShlu(clshus 111.5 r)Uh. ieeDs ist zmu rnasujbilhgenehcS in ied äemlnRitcukhie rde lwelRfr-cefaienutlsosEC-ihlh ugo.egnzem

Die uscudrekelnSah ,eeioldfNr Soadtrnt timhraeSm saerttt um 5.75 Uhr mit mde cUihrrtetn für die ssneKal 6 ndu 7 lcuslSssuhh(c 2.151 )h,rU am Stdtarno üwgralndHet tnbigne der hrncrUtiet mu 47.5 rUh rüf die Ksnesla 6 dnu 7 uhshsSl(clcsu 111.0 )r.hU

reD iniehottstsglEcundunsegs frü ide üfkrntlFsälse in der rhKikceetrols Vesnoaksc nfdiet um 12 rhU tst,at eßeinahldncs enfrah die riKdne mti renhi nuene lsrKneeelsnrha uzm Sdttonra mtSrmhiea wz.b nw;eartdgHlü otrd tlerfog dei gueuftinAl fua eid lneasKs.

ieD uuteHpcslha wHgdtalüern nbneitg mu 754. rUh tmi edm Urhtetircn rfü ide nsslaeK 8 — 10 slhslScuusch( .2155 ),hrU ide seRlaheclu rdülnetgHwa tnnbgie um 45.7 Urh rüf ide essalK 8 — 01 ls.S(hlccshsuu 25.51 rU.)h

saD eneu chjShaurl na rde ehsulrnGduc nRgotee rfü ied .2 sib 4. anslsKe nenigtb ma 21. suAtgu um .018 rU.h erD rctUnitreh tndee üfr llae ihlietihnce mu 5.114 U.hr Am gaDoerntn,s 3.1 utugAs tbnnegi sad uleelchSnb rfü ide gSeechll.nniuu ieS tfneref ihsc mu 495. Urh in dre aulA der ssedcruunhnilfgctmaeeGhs eneoRgt inggnEa( .reanlosastß)Ret Um 10 Uhr niegnbt red tsGnie.odetst erD endasecilnßeh kuEguhclnssaeenfif fntdie ba c.a 1101. Urh in rde Menas .asttt cuhullcSsshs frü ied enehlgSlcuniu tis mu 511.4 hU.r ieD Scheuubsls rehnfa mu 1510. hrU ufa dme czvteaPlrW-qi b.a