1. Lokales
  2. Aachen

Aachen: Unter Alkoholeinfluss Fußgänger angefahren

In höeH dse sd„Gusurnhae” akm nie 5rjerghi5ä- anMn tmi emisen wkP nov rde Fabrahnh ba nud efasrtse nieen hä-6g4enrij ,Mann rde eerdga in ieenns otrd zmu enaPrk sellteengbta Pkw esneneiigt olewl.t reD danHo lptlrea conh engeg niee atnbuliertm hteinr red tlelUfesllan hetdeens nlatrSetnreaeß nud akm rotd uzm heeSt.n rDe hoea-rnrdFHa bga rbüngeege rde liPioze a,n neigfheaclsen eis.n rE war htnic im ietBsz neier itenggül nlierFrbahsau ndu ansdt nuert wklokru.ghiieonAln hdrenäW red Uunnaflaamlhef war ide cetüLthir rtaSeß üfr ac. ieen ndStue lktoetmp tererpsg.