1. Lokales
  2. Aachen

Domspringen in Aachen: Torben Blech in der Stabhochsprung-Weltspitze

Das 15. NetAachen-Domspringen : Shootingstar Torben Blech im Interview

Der ehemalige Zehnkämpfer Torben Blech ist erst vor rund einem Jahr zum Stabhochsprung gewechselt – und gehört dennoch bereits zur Weltspitze. Am Mittwoch startet er beim 15. NetAachen-Domspringen auf dem Katschhof.

iDe rrerKeai dse Tbnoer lechB las enrpaghrohtbsciS tah rov iieclhmz uegan emien hJar ongn,eenb emib 41. agitnD.NoehenrAspcne-m rE sti lamsda 35,0 eeMtr r,unnepgges er its eiebtrS ,eoregdwn .mminheri eliV getiwchir war bea,r adss Bhecl hcan mde Wpetktfam ufa edm fashohctK dnieteh,sc kein äfeeZnphkmr emhr sein zu wlleno. ndSoren hrbcerbghrnhnStsale ina.oIp seseid ennei seJarh tha hcsi erd Alehtt von ryBae kreeenvLus in ide zeseltptWi katlri:atpeut rE tah schi frü ied reteicetflhatsmsW in ohDa fiiatqire,zlu nesie slgtnBeuetis hat er 2190 ovn 5,24 ufa ,805 tereM vbserrse.et mI etIwviern imt uLksa ibrneWeerg rhsticp hBcel ()42 üreb ensein naterasn tigesufA dnu isnee wsteeiz noseDgimnpr ma thiwcotM 1308.( Uhr).

Herr e,lchB ist eInhn ieb enmei aepabpcnfkwmrhhoSstutgt itelcengih lcamhmna ?newgliagli

ronTeb hc:Bel ,Nee owies? ,cAh hic i,ewß fuwaor eiS luoi.lwnnaseh

?aJ

leBch: hIc wra mal fnhä…kmeerZp

… erab iSe esüprnvre ienekn g,anDr fau dme nuastflgAe red nhprachgosSberti mla neine reepS in edi Hadn uz neme?nh

:lheBc ufA nienke Fll.a eefrpernwSe htfel mri ma int.gewsen Ich arw hnict aml thlehscc d,arin arbe cih b’sha iehnfac thinc enger emagc.th Wenn chi eswta ee,srmivs andn dsni es pWuenrgtsi udn üanuHldfer – und dlehbsa ecmha ich asd ab nud zu im i.Tangnri Da rlieeef cih rmi tmi meiemn ntanniersapTigrr oB aKand Lait aehrBe lekein eu.lDle

nEi cnshesbi hnkapemZf usms s.eni

ec:hBl mI T,ginarni ad oh.scn sE btig aj ielve eg,Din edi ihc uach sla itpshenocgahrSrb er:hbacu tlhS,ecglnkiei ugnrprSt,afk tKadrooini.on rbAe teasnnson its isdee tiZe vro.bei Zeknfapmh its lbatr,u weiz ettemlopk eaTg mit den cictesrindnhheeul nDzeniiipsl erznshdeu,ucth ist eien alQ;u sad hbae cih aelng nguge ehamc.gt ihSc rnu fau ned ahoSpsbcthngur keinfsoreus zu ön,ennk sit cnthi llegi.wigna sE chmta S.ßap

uramW inds ieS umz aShcbnhrpotugs wceeetl?hsg

ceh:lB reD Haprunugtd rwane neeim lnviee luegtnzeVrne aus nde venaenggren e,hnraJ vor mllae am cnüRek. cIh hbea in ssceh erhaJn eevctlihil nüff rdeo hsces ehfpZmnkeä mtketplo teirtsnbee .eönknn Aerden hnletteA nbhea ried ored rvei in neemi rJha hatgce.m Dsa ath mri etgezig, dsas ad seawt icnht .misttm eiD tnBglesau rwa uz ß,ogr aherd mneak eid rzngeeeVutnl. Und nnad nwschdtei auch edi ntoMtiiavo.

sE usms swcriiegh n,sei schi dsa sal torpsreuneiltsLsg szenegne.eutih

celhB: sE nggi hcitn dsrne.a mhedNca chi im Semmor 7120 os rgßeo blomreeP tmi erd ieetsL a,ehtt baeh ihc sib lipAr 8102 .guzssetate sAl se mir rbeess ging, beah hic msnalga nfenngaage zu errietnni.a aD haett hic ecsni,etedhn assd cih 0281 enienk ekahZmfpn titseerenb d,rüwe lotelw reba 1920 eerdiw .iennfager

Wuamr kam se srnd?ae

e:Blhc Ihc eabh ni sdeeir ieZt rov llmae huroSatnshbcpg arrie,tnti se tah aßpS cmhae,tg eliw ich uach nei arpa lelto kWätmteepf .tteha tiM ien behsnsic küclG bin ich 2018 aj aorsg umz rsnnmeoipDg dneneaglei orwedn – dun nhac emd eeintgM heba cih zu eiemnn Ernelt at:gsge Ich llwi hrem ovn siened nfpmkWtäeet rvo ßomegr buuPmkil ebha.n Ich iwll Sghisrorcpbaneth .nise

tgnilK zgna ic.ahfen

hecBl: hcI baeh mit leeivn Lueetn pgh,csonere ied nnAuhg mov rgocaputSshhbn be,anh ovr lmlea tim itiCsrnhe dmsAa reTiet(emnila ougatpbnhhsSrc embi sethneDuc tabhaiin-dVtehlceLkrte udn Bclesh iinrarenT ieb Barey ksreu;Lveen mAn. .d Re.d) und Jrnö rbnegidlE r(mgehlaiee ueridnrs)nBe.at ndU lale bhnae rim te,gsag dsas hci ads eiontlPza dzau ah.eb aD rwa edi ntncEudisehg lg.feenla

atH es neei loRle eeplgtis, dsas edi nilaotane nKrzkeuonr im bgonurphtsScah erelink its las mi mhfa?kepZn

Bhelc: aGzn e?chirhl aDs awr iieiftndv ine oFrtka ebi rienme .egnntEuhsidc Ihc inb nkei rlotnprssLegeistu d,enrwgeo der jdnee aTg nniees pöKrre s,cithnde mu ibe tDhneusec Mencsttaisefher eNutern uz weednr – n,oeh ssad dsa seketdieplrhci genlikn sol.l Ich inb slsonLigsetrpreut dgeen,wor mu bie ltnaiternoainen emetätWfnkp abeid zu s.nei Driese Wge mi emhpaknZf wäer wite eg.swene chI ibn keie,nr erd ihsc rov eirAbt rkc,ütd bera ich bni hcua tRalies: cIh thäet es in edn nsäechtn ,eirv üfnf nhreJa nhcit tfgches,fa im pakmZenhf zur tilEe uz nöere.gh

Im tncosShbprghau wra ied Cnecah ,rgßöer lewi ied gtsusdheiineLct ihntc os hoch .its

ec:Blh hIc heba eedsi psDnizili ochsn mi mehfpknaZ ,eocthgm hci wra mirem utg .aindr ndU es dsin neeb tinhc ermh dei tZiene nov nDnya kre,cE iTm rLniebgo und ,o.C lsa lsdDhcueant zgan eivle Stscarogelb-ikrephahlnseWst tate.h saD olsl hintc hübilercheb kn,nilge aebr hic eublga hs,ocn sads Bo, hRpeala eelodpHzp dnu cih ,ielve elive eutg rbtebteewWe in iereds niSsoa hmcateg ahebn dun end deenarn tednhceus renrignpS eni shncbeis ovuasr isdn. Ich s,wtsue sads ihc sda knan – wnne ich mine atnizPleo brea.uf

asW ieS uioekrslldcnv anget eahn:b iSe hnabe hocsn mi Mai tim meein npgSur üreb 17,5 Meetr ni rBmeen edi mroN rüf die stitclraeWefsemht ni hDao .ekkgntca

Beh:cl niMee gtueBsiltesn eib nfiteFeltewtukrämfp gal mi netirW ibe 4,25 rMete. mI enrset ienMtge mi ahjhrüFr inb hic ,505 tMree pgrgnsneeu – und kurz aafdur eben ide 751, tMree ni nre.Bme nWne chi os rrbdüe hedcne:ank aDs sti neei znga ncöhs eßrgo .Vrruengbeses

Und es gnig ja e:iwtre 6,57 treMe ieb erd ndriseveiaU ni pe.Nael

Blce:h Das awr ine ssskaer enErsbi,l sda emusst cih dacnah sert lma iraetnr.beev uAs erd itzewne hReie lpihtczöl ni dei tleWpzteis uz isrepgnn – ads hta cnosh sawet itm rim tahcge.m dUn tzredmot inb ihc gnwie psräet in tWegnrbite onhc mla 5,71 teMer g.puerngsne Ihc heab hade:gtc saD awr’s tjtez frü edeiss raJ.h aWs elslto da ncoh e?omkmn

05,8 ereMt ni ver,nesekLu sad wra dei roNm ürf eid mOpylai 22.00

ehlB:c aD sif’le ienerigdw hifeanc. sannnh!Wi Ihc bin aarejghln geznriuaPtnle dun kPnntue eerhrnhti ,eethlehgc nud jttze palpkt vseeil nvo nli,lae ewil chi eid egniD ufa hmci uneommkz a.elss hcI beha hicm nhcit eaklnnbe nse,als ads its eenmi ho.liisPhpoe :rbAe oS ihgirtc errsiieatl aebh cih ads hcon tcin,h was ni idmsee hrJa tsreaisp .its

eiW its ,es mti red Hehö lfrEte red ebartiehjnsllsteeWtes zu ?seni

lh:ecB lhUucgai.lbn chI lag 0812 ufa zPalt 80 erdo .os eiD 751, teMre waern dre rtcSthi urz rüT in ide ltk,eeaWssl ndu mti edm purngS eübr 5,80 terMe nbi chi nhgnu.aegdrceg

eiS rawen hlliöczpt ioratvF rfü eid eDuehnsct rhMeet,asfesntci lohobw sie hcint lma ien ahrJ angl znireierlpsgapS ewn;ra ma nEed sa’gb noer.zB Wrnea Sie ?nhtuetsctä

e:chlB hIc thtae hlriactnü inee gntErhluaugawsrtn, ich twloel tgu ngsei,pnr eein Hhöe ovn 57,0 doer 5,08 etrMe fhncsf.ea Am Eedn arenw es ,055 Meetr – dnu, rka,l cih wra ewnidrgei tenhtctäu.s Ich ahbe ad ifacenh ekm,tegr assd ich dmüe .ibn iBe edn hincroaeeemutfEtmra-spaesT eine ehWco eäptsr war sda onhc xeerm.tre Udn eslabdh eahb ich ndna esrt mal eine coeWh Ulaubr gcemtha dnu hcdaan 41 Tage nru ei.nritatr aDs wra gneau hic,grit chi bin weidre .tfi Das beha ich chau am nedWhoneec mieb tsfIa in rinelB eztge:gi Da estneh rwza ru„n“ ien retneun Platz ndu eien hHöe von ,650 eretM ni end egnrEiles,tinbs arbe ich abeh mchi eachinf diweer hers utg helügf.t

ltcPükinh umz pgr.nsDomien

hBlec: chI erufe ichm iuabuhnllgc fua ednies Wamtf.tkpe üFr imch tis das gineeMt ni ehacAn esine edr etbnes uaf erd t.elW Es ist tatol keilrtd,seeiren iewl edi sZueuhrca se so ernsedbso n.emhac hcI w,ßei asds asd nhcos lveei gegsta ahben – raeb es its hilkrcwi o!s

öKennn eiS dsa reräkeln?

:lcBhe iEn B:peesiil hIc ahtte ochn ein ennei kaltBouc – bis zu mnemie sernte pnurgS ebim pDgnimerosn mi enrgengneav Ja:hr cIh ndtsa ad udn a‘hb dne Sbat hticn hrme bhonokhecm,me ihc noektn cihtn anunflea, chtni .psnnigre mA dEen bni ich inhfcea fgdlreneuahcu – lwei hic so replpex .raw iesDe tpräAheosm in ecnaAh sti igs,oandr nud chi entakn sda mov ehpmkZnaf .hntci bA emd tenizew Srnupg nkonet hci das enee,ßing dun chi aebh ja zntsedumi ide ,503 Mrete .gchsfefat

Am wtchMoit nlelow eiS hhöer snrienpg, rde?o

Bhcl:e Ihc eahb mir rdwiee dei ,075 dore ,058 eMetr sal ielZ zett.esg nnWe hic tiamd eiwreZt nrwede üdwre, rweä ihc ehsr i.nudefrez hIc wdüer brea acuh lkglicühc ie,ns ennw hic tmi einer ehoscln eHöh rcehtA eewdrn .wüerd eAbr nü:hcaritl In hnAcae weanginrnd mal zu ,ienngnwe tis nie ecsnshö Zi.el

erW gnneitw nedn am hctwMoit?

Bhcel: chI eppti uaf Ptoir s.ikeL rE sit ßraogrgti ni moF.r

iWe icwhgit sti erd fpaWtkmet in aAnhce üfr iSe mi Hnkliibc fau ide MW ni urnd vrei heocn?W

ce:Blh Serh i.wcight Ich eahb ja ezztutl lvei ,territnai jeztt cebuhra chi ewried nie praa k,tsWünmtrpeapgef um Egnferarhnu zu nemalms dun ni edn tsyRhhum zu mekmon.

inSd eSi eni atld?klMeinaaiddne

h:lecB thlc)(a N,ee ,een .ene Das Zile st,i sni ilFnae uz meokmn. dUn enwn cih asd tfshefcag ,baeh iwll hic ucah da ugt nfrm,proee iveeillcth gsBeliutntse igrn.espn sWa daibe t,mskhurmoae seehn rwi .andn

Pzalt ivre räew chdo foo.d

B:cleh atlzP ierv sti ermmi doof.

roV aellm nnew amn eBchl .hßtie

cehl:B cA,h die tziWe nenek chi cnhs.o Dtmia ‘bha hci ekni rPloemb. Und iVertre ibe rinee WM – asd rweä cohd ratßgigo.r