1. Lokales
  2. Aachen

Aachen: Aachens weiterführende Schulen informieren

Kostenpflichtiger Inhalt: Aachen : Aachens weiterführende Schulen informieren

Eine wichtige Entscheidung: Auf welche Schule schicke ich mein Kind nach der Grundschule? Welche Realschule kommt in Frage? Gesamtschule oder lieber Gymnasium? Welche Hauptschule bietet was?

Dei haecreAn Schluen ieebnt ni ned omeenndmk cohneW gonevotstnrnsfmnarilanteauI frü tneErl nud chrSelü ,an dei brüe dne eabngrgÜ auf dei eiielewgj pt,ua-H e-,Rla umsaeescthlG erod nsumamGyi rinre.fmoeni irHbeie hetg es wohslo um ned ragegÜnb ni die elKsas 5 lsa auch ni edi ssarfantJhgeug 1.1 iEn Ühsnkbeebe:slplttuhccdtcSHiuräai cfistGuhaehtsuaemcpnlhes trseßzetraA - lsazhsneugctaG - arttßrzAese ,1-200 97,0490 Fxa 2.794309 rtmnIsngaeotfoia ovm .27 Janrau isb 92. Jnraau 2900 mti erd Mtlciöehgki der iaThelemn am t,htnUicrer cnBshutigige udn enerhscpGä tim edr Slglutuecihn dun rrneh.eL Sccsheuaüll:bshs bhstshusacHslupulca 10 A, 10 B, rsfhuaecFieecblohr mit ifitQl.okianua ecsitStädh ntuiscluGhefshecapmtseha iorledfnE, thuHcelpuas tim Zgetiw-roisosne,M eßrtaeirKsas ,95 59,8101 xaF 9518.81 hMto,twci .26 Nbm,oever 20 rU,h oafintmnoIenr rfü enrtlE rde nSnniehlürce dnu üceSlrh im 4. ch.Sjarhul rasonD,negt .22 rnJaau 0,290 vno 17 sbi 02 rh,U hnngüFreu cruhd asd lgebdeu.cuhäS stecidäthS schleniemafuthGeupstahcs isdrtBhce,u arleeymMd Srßtea 1,2 608600,2 Fxa .78460620 mVo .1 zbDreeem 8200 isb 18. aFurber 9002 its iehnetlGeeg rzu himenleaT ma rcteinhrU,t eitggBhsiunc erd clhuSe udn a-nosnIritmfo nud tarhgpg.seenrsäcueBn mA Sgsaatm, 13. uaarJn 0920, ovn 093. hrU ibs 12.03 rhU, Tag red eennoff ü.Tr uldiinvIlede -greBtansu dun gnutitceBhissineegmr ennökn tim dem tateSairerk etflihnosce bnveiaterr ree.dwn hSttiäescd autheenlspeGsfucstimhahc Dmi,orbrn erbOe brotDnramßresi ,50 0,902702 aFx 0390727.2 mVo 6.2 ruJana isb .03 Jauran 2009 dwir ünrchelS nud tenrEl ied ihMgtikcöle rzu mneliaThe am ithUcetnrr tgeb.neo nharisDüeabru dsni euettrbcUnsshecirh nud ecehGsärp tmi der uluitneSlhcg achn eceiotsfenlrh lgAmendun ligh.cmö e-HesSulKeml-r,lmuceah csdtihStäe clhsehKiota uutpsaHhcel, aeztarßFrns 6,/885 34319, xaF .29343 onV ogMtna bis rsago,Dnent 1.9 rnuJaa sbi 22. ruaaJn 009,2 8 bis 5.113 Urh, hbuentricsethsUecr dun egnhüFnur ucrhd dei lucSe.h iDe gctlSenuulih menrtorifi büre uhacShlufbaln dnu ied beüAlh.csss Um lsecfetioehn rgrnaTeevbenuinmir rdiw teee.gbn ehdiStcstä eaieltsnhsehmshcctuupaGf bgeneKnorr , laahGnsgtuz,cse Haälestrnedß ,10 ,072050 xaF .877037 aStasgm, 2.2 beeovr,Nm 11 ibs 61 Uhr .innarmotIneof rga,etBunne urtsehcihteecnrsUb dnu gneünruhF vmo 2.2 oevbreNm 0802 bis muz 0.1 Frarube s90nh.02Rceallue lcknA,ushileu tdseiSähtc eshluceRal, htlGzaessgnacu dnu uAsraeelhubcflau ab sseaKl 7 rfü eugnnJ dun äe,nMhdc niktaluseßAr 04, 188,930 xaF 93.36188 ,eDgnaits 52. eNemvro,b 91.03 hUr, rnnbdifseaoanmoIt uchdr ghnuuleStcli dnu eerhrL rfü lrtEne rde 4. sanKles nud dre 6. nsKseal üreb ide guzsnillBiede edr ceelaslhuR dun dre fah.usAleuuacerlb tgDien,sa .3 bFeurar 2900, 03.91 h,rU ooemnrtaifnIn chdur eid enSllghictuu ndu rLhree rüf erEltn der .4 elasnsK dnu erd .6 aKl.ness msgaS,ta 7. reaFrub 200,9 10 bsi 14 rhU, g„aT red neenoff ü”Tr tim rhsuecUheetnsibrtnc ni nde saleKns ,5 6, 7, eBnta-rgus dnu ghänrespIrtosfomnicea mti ,herrenL eSlcuilthnug nud tElren usa rde gScplf,authlcfehs Fhüugnr cdruh dei clSu.eh rhtpenBeeusasrägcg rfü ergeägbnÜ in eejd sesfeunstlaK disn anhc ehgrreiorv nTehrricaepsbma ilhmgc.ö -lreHnJuoa,husglscukeR-e etdicäSsht lcheuasRle rfü nneguJ nud ceMnh,dä haoBsßrisceft ,21 54550,3 xFa 7796971. ,astamgS 13. aruaJn 2900, 3.90 sib 3.201 Ur,h agT dre fnneefo ür.T 10 Uhr gelGhetinee mzu tsbitunehrecrhUcs ni ned Ksnaels der Unstfet.reu ügnneurhF hudrc eid eSlhcu. gnlutulcSihe udn iKoeuglml hstnee ruz gutrneaB rtebei. lHee,eLshelianeRcu-lss-u citsheSätd sRecleulah rfü gueJnn dnu ä,encMhd Im lhbliaacslGet 3,5 997.1881 Ss,mgata 17. Janrua 290,0 10 bis 13 rU,h Tag red nffOene T.ür Ggeheetlein rüf nlrtEe und ,ceühlrS kinEcilb in uerzk nsitertnteieUihhnrec ni ned slKsean 5 dun 6 uz enmehn. hteiMögklci zur heUrlgttanun tmi ee,rhnrL Entrle udn üSl.nhecr nasvDincmeha-uln-Hde,Sa stiheädtSc hecRaluesl ürf eJgnnu udn ednh,äMc elndtaSußrkasa 1,2 ,42239 xFa .32405 ,aStagsm .92 omevr,bNe 30.9 sbi 203.1 rh,U Tag edr efnnoef ür.T eehineeglGt zru etisgigcuBhn red Sh,ecul zur elTanhmie ma rrctenhUit, zu zinhlägeeErcneps itm edm r,iohelrlkeueLmg zu shnepräceG itm nletetnevrrreErt dnu rteeec.hrrSvnlreüt niasGyemn i-F-annk,nersuGayAmmn hSiescdstät miGyansum rfü nJengu udn hä,ndMce nHeard geW 9,8 1760209 erod 12192,67 Fxa 621.2679 Faigr,et 1.2 m,rbzDeee 9130. ,rUh Inaosbnrtoeamfdin rfü tEnrel der eirKnd dre .4 elsasnK dun naforIomnitne rüf eid nektfignü ae-lR udn tvpHaecatnnloubehsus.l aTg dre nfenefo rTü ma gtSams,a 1.3 ezemb,reD ba 9 rhU. nctbsheresUtucerih cnha Aparcbhes mti dem er.forndktsatnOoiuoebr hscerGepä imt edr gStenhucluli nhca egTmnaubrrneievrin udn zur fScnrhüguhlu mi ,nraJua ieswlje ergasfit in rde etiZ vno 9 ibs 12 hUr. n-vosaemiCyGnum,u tsthäiceSsd yisauGnmm rüf ungnJe ndu häcMdne, muyamGnis tmi imaeseiwhzrcgp htmehen-dssulgcice w,iZge htrceüiLt Srteßa 11,1a 24057 h,Aecna 070,052 Fxa 72.03025 ot,Mnag 8. mDrzbeee, 31.09 ,rhU tnronnImfeiao für le,nucntdrGruehls eGiegehltne uz änrsGhepec itm rLehren udn ruz citngBeghsui des due.seGbä Sams,tag .10 anaJur 02,09 Tag dre ffeenon Tür rüf dniKre edr .4 hjuelSrcah ndu hire rtElen tim rstnhebhreuteUsincc udn lSgunhcurüfh ecnwzsih 9 sib 12 rUh. ürF u-paHt und Rsalhcerleü thesbte am 82. dun ma 92. rnuaaJ 2090 tGe,nlegiehe am Uetrcirhtn einer .10 selaKs elh.mezintneu eceslfeniToh nmAgeudln ab .21 nJuaar 90.20 aamyhni-d,rumisGnE häcttissSed umyinGmas rfü egnnJu nud dnhMcä,e Sßec-uSrremRanhbtt-oa 4, 02665 eha,ncA 6,7107 axF 06056. nongt,esDra .8 Jaurna 0,920 etormnnIoanfi von 137.0 bsi 81:03 rhU tim lVoetgnrusl sed eSälughucesbd nud Gschpäer mit rde gutue.iSlhcln gteanDs,i .13 runaJa 0209, oneofnarnimIt onv 7.301 isb 1308. Ur,h eoluVgltnsr des cdsäuleugeSbh dun icMökehilgt uzm erGpsähc mit edr liu,neuchtSlg dahcna fmotnonearIni für -laeR nud otescHbeluanuphnlvtas nud ndree Ente.rl asagtmS, 71. aaunrJ 0,029 agT dre eennoff r.Tü 8 sbi 548. hrU egtVsoulrln sde udbgchuäel,sSe ab 1.1 30 hUr rGähpesc mit rde Stiucegll.hnu 05.8 sbi 1.013 hU,r imahTenel am Urtrhnetic in end 5. anKelss und ni erd Suetf 11. Ssi-mtey-nschcieshrwu,oGGamll tsehiSstdäc mnsumyGai frü uengnJ ndu äcedM,nh nGtasahcezsug,l tePtotrnkcruherij üfr altaihhssiiatsnhscmcthnfcuaweremt- srsdoeebn bebeatg Sncerhülinne dnu erh,clüS rrSegltebo rßetSa 00,2 023,569 Fax 713.544 a,smatgS 92. bemvNoe,r agT rde ofefnne r,Tü 9 ,hUr rIinootfennam mzu gÜergban in dei nKslsea 5 dnu 11; nunuhgHsfeü,ra et.uäpsrgcBehganres 01 Urh thcsrcurehibtesnU.e dIa,ayGi-umsmnn tchSsädetis yumGinams rüf Jngenu udn encdMäh, aseGwlgfogn ,52 4/02781003 und ,0327 Fax .9482/06307 g,mtsSaa 13. rezemebD, 9 Uh,r gTa der foenenf ürT rfü cGhdernüulsr und Eetrnl mit hgtleicköMi sed ueieUcs.rsstbthhcnr isB 21 rUh cäeGpresh tim dre ticuSlnuhegl dun med ikghlleomreuLer owsie urhü.nngfcSleuh rüF ürlS,che die in dei reftJsauhgagns 11 rwneeübchels lwen,ol ewshzcin 9 bis 11 hrU gikeltMhöci ieens nmfirasgtoäspchoInser mit dem dfrkntbonirtaeoseoOu.r iyarnl,-mssaKKeuarsG-im ctieSsshdtä ayusinmmG für engnuJ dnu cnhMd,eä sAbaihrecgtuun 7, 9603,49 Fax- 9924.623 agFe,tri 82. ee,obrvmN 20 Uh,r mennfIoaniotr ürf nlreEt von eüShcrln sed 4. hSuarcj.selh Ab 1.093 Urh csärGehep tim ktrfhenrä,Le tnEerl dnu rn.hSlceü am,tSasg .92 e,mroeNvb ba 380. hUr gTa erd nfnfoee Tü,r euUbetrinerc,thsshc eSuuülfnrcnghh ndu eGräpechs mit ,hänLftkrere tenElr udn l.Scünher Ab 03.9 hUr nnofaomrtiI ürf ntsntenIeerse erd hastrnesafuJgg 11. isnmmuyGa S.t daLeo,rnh tehisäSsctd iGyanmusm rfü unenJg und hcdäne,M amymisnGu imt lliunsfmchanisaögei-zbr ,iewgZ isrnaeJsuteteß ,9 8931,140 aFx 1319478.3 tMtwh,coi 1.7 reD,bemez 39.01 ,rUh Ioitnfnnemoar rfü Eterln edr 4. sla.seK rFü hlcSüer dun telEnr edr 0.1 alssKne ibgt se tnngrea,sDo .18 rDbeezme, 3910. rU,h mefooInanntir berü edi maiglasnye eOu.fesrtb gast,amS 71. anruaJ 90,02 aTg dre nnfeeof ürT üfr lSrühce und tEnlre sde .4 Sachjehlurs vno 30.9 bis 3210. rU.h n,foieotnmaInr seethetmiUltrannrchi nud ünuFenghr. pGehcsräe tim nerreLh dnu red lc.igunulSeht iussm,enRn-Gha-Maamiy heStssitädc uaGnysmim ürf nuJgen ndu edcnä,hM auyGnmims mit uabiilnlg sharseincdsz-mtfhuceö gngiasB,ulndg shueEl,oucrpa anhaeitaR-ßsS-Mre ,2 0903,64 aF-x 0963.70 hMotitc,w 7. nJuara 02,90 0139. r,hU Iifrtanneomno üfr trnEle dre nmoenmdke snmsaeiytGan dnu ruz nsnaeaiymlg eurtfObes ürf ürlhcSe dnu lEertn edr 0.1 Ksnsla.e Saatm,gs .01 aunJra 0209, ughünFnr,e tensrtcheebUshicru czesnwih .038 nud 0.031 hUr dnu äcesphGer itm mde Lrelhgeumiokrle ndu erd nluStuecg.lih rüF rünejeg Gthrcsseewi itbg se ntuur.gbedKeiren sumimnyaG .tS s,rluaU Pevisatr mmniGuysa ürf dMhceä,n rehsecdBgir 62/3,3 004473,53 aFx .39525 ithMw,tco 12. runaaJ ,0902 20 Urh onroateinnmfI für Enlter edr tfeügnkin .5 Kea.slns ats,aSgm .42 Jnraau 2009, ba 039. hrU gTa rde fnefneo rTü rüf nüinSrecehnl der itfennkgü .5 lanKses ndu rehi lerE,nt nureFnhüg und ettserccnheu.rsbhUi 11 rUh geatnruB für nenlehüiSncr dre 0.1 eslsn.aK liöschBfiehsc msyisGn,i-umPua isrPteav iumanGmsy üfr gnnueJ nud cdnhäM,e euepErn traßSe 851, 04,0609 Fxa 0.299046 oMiwt,cth 1.4 uJaarn 290,0 02 ,rUh tfronemaniIno für telEnr nvo hrnudrlnkdunecs,Gi Sgtmaas, .17 arunaJ 2,090 9 hrU mnforaoieItnn rüf ühlrceS erd lesnaKs 10 dnu heir eEl,ntr 10 isb 1.203 hrU gaT der feneonf Tü,r gurnhneFü nud Ursehnb.cihtecruset ,ktlrVhioeuacsi ianmsmyuG der nvnahclgeEesi icehKr mi nlRdhniea üfr nJuegn dun hcde,näM atesßrirhwraeWem -4,8 52660 hea,nAc 410996, Fxa .4939116 eog,ntrnDas 11. eeebzD,mr 20 rh,U noiamfIonnret rfü elnEtr ndu lrecüSh erd ifenüngkt Knleass 5 dnu 1.1 gtam,saS 3.1 Dbr,eemez agT erd fenofne Trü üfr finüetgk crülhSe edr Klnsase 5 ndu 11 mti nrhei l,tnerE ba 1.95 Urh csuebitrUsnehchtr in den ssKlnae 5 nud 11. Asmo Cinuesom hel,Scu tPsiaver ymsunGaim frü Jnugen udn h,Mcnäed tGscgasaneuhlz, talseSßkudaran 7,5 ,4271880 xaF 39909.279 ,aFteigr 5. De,zmrbee 30.19 U,rh eaIionmrftonn ürf tlnEre rde kintefgnü sKlsea 5 udn üfr reeeetnItsnns edr Junahatssgfrge 1,1 erhgovire scifnetolhee gAnlu.nemd Nhac neofrcsetlihe r:ndelmnVaugo tsmaSa,g 1.7 aaJnru ,0902 01 bsi 14 hUr, Tga red fnofnee Tür für ntErle ndu caheSslücGrnltsehu.me i-Heireelcheehc-tssn,GniHmau aendHr Wge 8,9 20752 ah,cenA ,1691007 xFa 621197.2 gntsaD,enro .02 ,reebvNmo 20 ,Urh anIrinmootf rfü rletnE edr ikgütnefn sntrheusgaaJfg 5, rGpshecäe tim rde Sctullgniueh nud rde Slsetlchapfhu.gcf asS,mtga 6. mDebee,zr 10 bsi 31 U,hr gaT red fnnefeo üT,r ,neFuhrnüg cieahhtnlterietUrsnm im 5. ghrJanga udn na esficeAtbh,egieasnmnrt eäGshcrep imt der gtnlcheuiS,lu ererhn,L t,eEnrl eln.üchrS seo,tnrnagD .72 o,erbNvem 3901. rhU, Infntoonreima rfü rlcüheS red .10 asnleK.s iSttdeäshc smtuhsceaGel n-redanh,caBA aaRmscbthßeor 99, 70,4163 Fxa 723.514 nMta,og 1. mebez,erD 20 ,rUh roeIoifmntnna für lEnetr red gfnteinkü hgsafersngautJ 5. Smt,agsa .6 eD,ebrmez 01 ibs 31 rhU, aTg edr feefnon rüT, oniIonnareftm durch ,erehrL eEtnrl und ied ghleSu.lutinc Mkcitighelö urz i.tUierhennmserhcltat Dtgnn,oaser .8 aJanur 02,90 19 r,hU aifnntonemIro rüf cSlüher asu nde .10 e.nsKlas Mcsnshaim-eeaM,rsGooastetriu-l sreBcgihe ssaGe 18, 740264, Fxa .2474746 oIronitamnnef rüf eErtnl rde kifgntneü rsJganetfgsahu 5 ma rsogaDne,tn 27. oebN,evrm 20 r.hU Tga rde eneOffn Trü am gtsSaa,m 7.1 raunJa 9,020 nvo 01 Urh bis 14 .hrU tögliMckeih ruz cr.nshterhelmetiitnaU Am zefnotroitasrmnmnIu nkönne Geähpcrse mti eL,enrrh lnetrE dun hrlScnüe tüeghrf rwndee. M,gntoa .2 aruebrF 9200, 02 ,Uhr eewnrd telrnE und eühlSrc rzu arJuehasnsgfgt 11 imrofrei.tn