1. Lokales
  2. Aachen

Aachen: A4: Einspurig ab Aachen-Zentrum

Kostenpflichtiger Inhalt: Aachen : A4: Einspurig ab Aachen-Zentrum

Auf der A4 wird der Verkehr zwischen Aachen-Zentrum und Parkplatz Am Toresberg kurz vor dem Aachener Kreuz einspurig geführt.

ieW der tbeLbdainsree teSubrnaaß e,ittlimt ewnerd Lzltnmtuhcmeeeserä erntomi.t eDi ibtenrAe arnedu ma mde gehtineu noMgta bsi hstlcisucvohair e,itgarF .13 eOtbokr, iwelejs nov 9 isb 15 hUr, rtgfiesa isb 14 U.rh