1. Freizeit
  2. Kino & Streaming

Interview mit Ewan McGregor: „Obi-Wan ist im Grunde ein gebrochener Mann“

Interview mit Ewan McGregor : „Obi-Wan ist im Grunde ein gebrochener Mann“

Am 27. Mai startet bei Disney+ die „Star Wars“-Serie „Obi-Wan Kenobi“, in der Ewan McGregor zurückkehrt und den weisen Jedi-Meister zum vierten Mal spielt. Im Interview erzählt der Hollywood-Star, wie es dazu kam.

03 rehaJ tis es dbla ,ehr dssa wnEa ecrrogMG itm elnneki nloeRl ni shtcierbni Tnteonuok-PidrV enesi rirKerae gaebnn. Benknta edurw der soSrsp neire cstitecohhns rlefrmeaeLhii hucdr ied msnaieaZbretum mit ergsiRsue nnayD By,oel der nih in lKie„en dMreo rnuet nedeu“rnF und ras„ngoitpintT – eNeu “Hednel zee.betts umZ Hy-aSlowdrootl urdwe or,rGgMce rde Eorgelf huac tmi enFlim eiw unMloi„ uoRe“!g, ckl„Ba wakH on“Dw eodr re„D tGt“esohrwri dnu tzzltue erd rnrneiökgpseet eireS tHno“sl„a eetefir, ni edr leoRl sde esewin iWab-nO onKbei ni eoGreg c‘sLua eeztirw raSt„ eW“rTirglsiao-. nI eid htcspülf erd ähj-er1,5gi dre nsegngeerav ahJr imt senrie iewenzt Efearhu ayrM ehatzbilE dientWsa umz ffntnüe laM Vaetr rudw,e nun üfr eid Siere W„aiO-nb enibo“K a(b .27 iaM ibe ny)e+Dis tuen.er Mti wEan oergrcMG hat ikcrPat aedHnnim rcsen.opgeh

rM. rcG,gMoer ied ezitwe traS„ Ti“lrai-Wr,eosg ni erd eSi ovr ndur 02 nJhera rtmsales sla aOWnb-i bnioeK zu sheen we,ran mak ieestewil thcin os ihirlkcw ugt na. ieW elgna tahent eSi ndraa msadla zu enrknba?b

:GMocrrge aD umesst hic tcnigeheli nhict rand nbeb.knra rFü hcmi ilcnshöper rnawe eid ried imleF aadsml iiwtghc nud ied bietrA an hnein enie tel,ol vetiipso ndu incht tlzzetu zgeirgienati Eufrahrn.g Für emein rreKiaer wra dei ogeiiTrl loGd erw,t dnne heno ittpnsröeä ginlekn zu wnl,eol ath hics drchu eis nmiee Bnkahetntie oemnr .rrteörßegv beegeshnA ndaov tetha cih dei reEh, nde ngjeun elxA enGsunis uz nlpees,i rde aj in erd netrse ta„rS rWgTal“erii-so nde eänrelt abOWn-i öetvprrrke etht.a sDa haeb ich asl nseadenpn dcele-isrfupuSgareHnsuorah neeundmf.p reAb rlnhüiact raw es inthc snöc,h dass die Rnakeentoi iwtelsiee itnch os kchiirlw vipitso nwr.ea roV mllea aj nvo ned ertinrkiK. adeGre ieb ineem schlo ieirsnge tkeojrP ilwl anm ,hliücartn adss os eliev cnneMesh wie mglichö hcis üadfr nitb.sgeeer

zaGn lcrkoe steegckewtg nebha eSi eid Vresreis soal icn…th

oregcG:Mr aNa,j etlchi rwa ads aadlsm rfü sun alel chint .gtnunbdei Dcoh ülhtcinar bga se ladmas chon eneki aozlines e,rewztNek also öhtren wir im Gndeur acuh run dei etSnmmi der eP.ssre Je hmre Jraeh gnnegeriv, dtseo fäeghuir artf cih fua aF,ns edi nireKd an,rwe sal ied emiFl in ied Knsoi m,knae udn ies mti mzngae nzeeHr bil.ntee rneUse leToiirg arw rfü ise ,das aws dei ratlinioilrggeOi mit lAce snnsiGeu rüfrhe rüf hcim nseeegw a.wr Ich tiaeelrrise she,ihißclcl sdas es eenb hodc eiMnnoill onv hZansenucrneiu udn suachnZrue gba, edi rßoge Fnas nesreur iFlme nea.wr sE uearedt rnu nleag, sbi eerdn Sneimmt zu imr den.ngavrro

dnU als enhIn ads klra ,uewrd nrwea Sei cilelcihhsß ahuc ebte,ri ochn inealm ni ide lolRe dse -iWbaOn zu e?fhsnclpü

:gcrGoreM sDas es unn zu erd eerSi ngeemomk its, raw eni erhs lgraen .rzPesso nUd liectighne gnif ads lasle dmiat a,n sdsa mir ni tvenrweIsi ernaajhlg die lienehcg iezw ergFan llgteste denuwr. Weürnd iSe neei onpsnTtarigFzoerttutn“sg-„i rhnee?d ndU nüdwre eSi ncho elmian WOia-bn Kinoeb lpe?iesn ,algE rwomu sad Ghspeärc nggi, eisde genraF kamne tfsa m.iemr iDe ncah tr“ngi„iaoTstpn eeldrgtei hcsi erinngw,nad dnne ad anehb wri sda uSqeel ja äitccthsalh rhe.egtd Dei naergF hcan Srat„ “sWra nsries rbea tchin ab – dun hci merekt rndniwagne, sads ihc zgan hiheclr ownnetrta nak:n Ja, chi htteä nhoc leanmi stLu fua W-n.iOba Und raw cuah edr n,nMugie adss es nhzewisc oEsdipe 3, loas eiemmn ltztnee Fli,m dun odpsieE 4, lsao med eretsn tmi Alec su,inGsne uRam für eeni ugte tGeheihscc bgeä. Jesde a,lM nnew ich edies rgaFe loas eoa,wbntrette duwenr mi neetnrIt hlenlScezagi rus.ada saW uazd ,trhüef sdas rdiennganw dei eeLut ovn lmisfcaLu bei rmi .enerfain

lsaamD rwa hcon dei dRee von enmei enneu linoKmfi, tnich ?wahr

MGrrgce:o tsEr enialm telownl ies scih wgnerseiesr,v dass eid gMnduenel im Ntez rtekrok sidn ndu ihc kiwihlrc eonff ä.rwe nUd nadn bneangen rwi nIdee enhuczuuatssa dun rtese eepGschär uz ürnh,ef thsälacchit ucnzhstä mti cBikl afu ienne Flmi. rAeb rmmie tmi edm eGdenan,k sdas dseei Fgrui sad ePnliotat frü eine erweeit cteGeshhic tha. Zumal -inWabO nahc aAkinn Slkwyseark echWels fua die uklend tiSee red ctMah nei wengi snneie aGlebnu reenvolr aht dun egitnclhei eni cnheeegrrbo Mnna ti.s

aeHnb eSi rüeb die hJrea rtvolfeg, wsa schi ni ehancS r„aSt W“ras esNeu at?t

eorrM:cgG ctNih hesr stginslche,lief nnwe hic ehchlir i.nb sAl ich ohnc in zeolains ewkzrenteN ertnwsueg a,wr kemab ihc lüathicnr leseiv ,mti ebar dmsieet ihc mcih drot leedgemtba bh,ae sti das anesr.d dnU chi bhae acuh uakm atswe nov ned neneu oireokdnnuPt ,esengnhea erdwe ide loe„Cn W-eair“Sres hocn rnedae erd thaocniA-mnSne.asi Dass ni oelC„n rsWa“ nemajd saerden ieenm imetmS uhcahamznnce evthrscue dun chi üdraf ekienn eCnt nehseeg a,ebh eerntv mcih ein ni,behssc nwne cih clihrhe ib.n rAeb e„Th iMnarnadlo“a beah chi mzu esepiliB ktcgeug und fnda se lb,artinl eiw sei ieesd etWl btaesugau ebanh ndu iebda eien tsfa celaotdihms sWernretiees leäre.znth nUd uzr rogtiVubenre auf neemi eeegin rbtAei an ba-WinO„ bK“ioen bhea hci dann chau ide oimfnKlie mohalcn ,gsnehee und azrw looghccnhrs:oi ueesnr eidr l,meFi dei igeilarnrOoTli-ig und cauh eid nnuee n.reneoFgzustt

haMetc es rüf ieS tztje nicehieglt enein ßrngoe nUce,streidh ssad eSi unn eben neikne li,mF endrons eine ieSre tgerdeh ab?neh

rcrgeGo:M In edr onetnerkk tb,iAer emenni ieS? Im Gnuedr epühruabt .intch ocShn ilew ,irw nsrdae sal eatw ni he„T lM,aa“onnidra cniht ilwchkir enie dieohpiessc cGeehthics hl.rzneeä reßmeAud tthnae rwi rmi arobDeh hCwo inee gesReiui,srn ied cihtn rnu hftasstcnai war nud chsi mi Srt„a e“-sanrvWsurmUi os gut antsneuk wei muak dnmaej s,ntos roesdnn neeb huac llae Fglone btlses inrzneetis h,ta aws aj ieb Srneei snost cnhit enbudngti lhbüic i.st dUn ielw nnu cuah rdeewi Hdyane stnnhsCieer lttis,mpei mti mde ich cmih madsla bie dne lnieFm ihkwrcil feuneardntge e,bha telhüf hsci ide eAibrt etrinmut orasg tfsa os na wie hre.rüf Nur hti,nc was ide kiTnech nagthe icrtülhn.a

eWil shic scelbügdizehi in 02 arJhen nahcife dohc zu eivl agnte hta?

erGroMc:g nI edr Hithscni arw die ibetAr ähctatshilc kmotelpt .ansder neUers rogTilei aenhb wir ja uz eewint eenliT vor eul-B dun eGrneceS-rne ehr;dgte hetec enulsKsi atneht wir os gut iwe ki.een asD raw aamdsl dei ntesue ,ehoocliengT dnu eoeGrg uasLc awr ja itm iensre aimFr MIL ufa emedsi bteieG hcau ein htcere ei.irPon asFt ,salel wsa wri hgtauezteu ni brnuotBesklc auf rde dLaennwi he,nes gteh aj rdwiieneg fau nhi zkc.üru iBe b„aWn-iO “Kniboe gba se nun rga kieen eesrSGenecn-r eh,rm nedn irw ehnab mit erd eanraenleletsllur Thkncie teegarietb und rctpikahs etopkmtl ni dseire LKlpeDEpu- egher,dt ow huac eTh„ aadoriMalnn“ ntastnndee ti.s Das ist im druGen neie gerisei aw,neLnid afu rde ide glieeenijw hünnidtldegBrire ptbgiaeles ,newerd swa frü snu psihueareScl riwkilhc enien rtsdeiecUnh .mthac ttatS rvo niree ghiünruseentcq Wand uz etnesh udn chis oll,nvereztus asds man ni der üteWs st,i teish amn nun seeid tüWes nud lfhüt schi ,krhcilwi als sei mna .teinmtirdn Dsa tsi riwhckli enei letmotkp denrea uarg.frhEn