1. Freizeit
  2. Fernsehen

Er war Bond, James Bond: Die besten Rollen von Sean Connery

Kostenpflichtiger Inhalt: Er war Bond, James Bond : Die besten Rollen von Sean Connery

Er war der erste 007-Agent auf der großen Leinwand, er etablierte sich als Charakterdarsteller, wurde 1999 zum „Sexiest Man of the Century“ gewählt und für Steven Spielberg war er einer der besten Schauspieler der Welt: Sir Thomas Sean Connery. Im Alter von 90 Jahren ist der Schotte gestorben, wir stellen ein paar seiner besten Rollen vor.

Am 5.2 gstuAu 3109 ktibclree amhsTo anSe erCnony im shcetosthcni rhdEigbnu sda tiLch erd tWl.e Er hscwu ni ecrlhämni hnVrinälsseet fua und ilrveeß führ die u,ecSlh um einse mlFaiie imt nhcsrieveneed bsoJ zu nüsete.truntz So jteobb re reutn dreenma asl nnilacMmh und seierd,mtaBe hrceisb chsi tim 61 eib red oRyal aivN ni,e trebtaiee asl faahggee,rrrB ktdefseceruPh,r rrkDuec dnu oeMelrrilpe.bö euZmd gnig er emd Boublinigddy hcna dun werud 5091 thrtcsicsheo sliBugrtdbeie-oiyndM udn Drtrite beim nrir-evbwitr-bs.ttUueesWeMme

neSie eErfolg sal bureyiBddlo ffvsnrcaeeth hmi ab den e5r0 Jnrahe eerst neieerlk rFnlllomie. rDe rubDrcuhhc gelgan hmi 6291 imt erd eollR esd rhecsbtini meGhteeieangn esJam Bdno ni „mJeas dnoB tgaj r.D oN“. sE arw dei setre fmuVnrelgi dse fStsoef ovn lreShercsttlfi nIa Film,nge rde rneonCy czuäntsh hcint ni disree Reoll h.as ochD red lFim wdrue ine rfgoEl udn ryennoC epsleti onBd noch escsh teierwe l.Mae

Ab 7190 täcsfhre nyorneC esni folriP sla sel.rhareCktrrdaetal ieD oBRllde-on ßeil er ihtner c,his schtue uene egronHnesarrduefu und llotew eiens efiätgVletlkii runet Bseiew .teenlls sE flnteog urtne raedemn elolnR ni hrcetluf„V sib zum eüjtgnsn T“ag, „eiSn enebL in minere etwla“G, Mrd„o mi rtepxn,“rE-ißOe i„bnRo udn niaMa“r ndu “Ö„.l In end en8r0 nadweelnt csih oneCrnys .Rnelol rE wdeur denzmuneh asl retoMn .piftlehrcvet So eeeltit re heohpristCr serLtamb noornC LdMeaco ni rdgin„Hahle – sE nank nru nniee bnge“e na, 1989 telipes er enien esrnei enteembürhts nud bnsleteebite aCeaekhtrr enben rnseie imkndoernnaoJIt--aaBns udn stpfecühl ni ied lloRe esd tsVaer vno ioaHrsrn Fosdr nadInai snoeJ in nda„nIia esJon dnu red tlteze zeguKur“z.

Im rhaJ 0020 drwue mih enei nzag dbsroenee ehEr :lueizt eeQun iEtlbhesa II. lhcsug nih uzm Khnitg rh,Blcoae rfonat gurt er dne tiTel “.ri„S eVri aeJhr äetsrp dneetebe re esnei kiavte saSerac,rliiehueprk öeiclvtefrfhnet herBcü nud goz hcis uaf ied ,hasaBma ide für hni uzr teezwni maHite ,nerwud cuükz.r rDto rbtas rde usrphaic,lSee drFmotulniezp ndu rrrcrPsgsieOet-äa ma 13. koObret 0220 im retlA von 90 Jnhera.

irW estenll nie para esrine nbstee oleRnl rov nud eenhg mti eIhnn fau treiiseZe drhcu ide tlazerhhm,jnFie dei yConenr ärpegtg tah iwe uakm nei dn.rraee

mJsae noBd in m„saeJ odBn – 070 jgta D.r “oN 6),9(12 Jme„sa dBno 070 – iegserebßLü uas asuk“Mo 1)6(,93 „smJae onBd 007 – olfdn“rigGe 4)91,6( Jamse nBod 070 – ulbr“aFeel 6)(,915 maeJs„ dnBo 700 – aMn etlb nur zle“iawm 1),7(96 masJ„e nBod 007 – imDabaen“tiferen 91()71 dun Sa„g sneamli e“in (9831)

My„ mnea is dnBo, Jamse noB“d nAllei iwe nSae oyrnCne edesi treWo uzm etnrse laM ni .„Dr N“o pcrsa,h amthce arlk: asD ist ien etmeh,ginGea iew nma ihn berihs ohnc hntic kan.etn Lgsisä gäthn eine taieZetgr ni imenes Melkwiud,nn eid re edrgae dzünentage ,aht zum ehrcnSep tmmin er sie intch imenal asu edm Mund. asD tis ein anMn ni red higH cSto,eiy der abre eongsua ide rSßaet nnkte – sad rdiw im ersnte rtAtufit nov naeS Cernyno las mJsae Bdon 700 dit.ucehl iEn hircikosen tmnemoFiml rduwe atmid eagffcsenh dun rde Autfkat rfü eein eR,lol ied bsi tuehe nhco esgttbiree.

In hsecs Fnelmi nud meien eekamR veerkrörpet yoeCnnr ide Rleol eds shenbrciti tieegnhnGaeme dun tregpä idese gruFi sib tuh.ee itenhEclgi thate er ncha end steern d,rie riev nemlFi onv odBn ,eggun odch re enknont ihn dei noPndzterue kiec)üserl(gwceilh immer irdewe uz imene etriewne Fiml rreenüebd Gel(d nktenö enie Rolel egeplist ).hbaen

noV nCrnyoe sal Bdon tihße ,es nnwe re eien auFr ne,csaauh nöekn es ,nsie sads re sie ksüts oder esi rti.gumbn sdeiBe eis lhcegi .mliöchg aD its ieen azbvmeliAn ni eresid oPr,ens erd mnneeGlte eres,tseini edr kteeiasl eKlrli esrasenet.rdi eiB Cyrneno vrsnehzemloc sidee genGtzes.äe nI Dr„. No“ ßhetrsice oBnd in reeni eeSnz nenie eslorwnhe Ma,nn rde am onBed etlgi – usa Rceah. beAr enho djee stguG.ügreemn aDss ieen eschlo taslikee taT ezdrtotm „dme eunt“G rutdozgnee ,driw etigl an Cynneor, dre uach dei aursueZch um edn niFrge l.kewcit Wir see,hn re sti cfähglerih und grnatao.r breA mesine cauguelnnlhib eCarhm sdni wri dnchone eg.nlree

Asl oRgre eroMo äpsetr dei lRelo nov 007 rebnüh,ma munstse ide cehrcrbruhhebiDse otlkemtp .kmnuende eDnn him hnam mna eesid ohRhtie ihtnc ab enwn( hacu eorMo ednera äatinltuQe e)ab.ßs rWäednh rnConey eonh rmblPoee niee ruFa uaf erd enadinwL neött tnkoe,n oneh impehSyat mibe Puimlukb uz elner,vire räwe sdei ibe reMoo tncih os actthehnsui gcihlöm seegewn - so antseg se edi ichmlrFemae ndu oorMe öpiclresnh mnaeil.

nnroeCy awr eib iemnes rsneet AoBtrdtut-inf 32 arheJ alt ndu uedrw achand nicth urn zmu ate,Wtrls nsdnoer hauc zum loeysmS.xb coDh Sane Corneny tlgi lsa nerei rde eiclu,pSearhs red tim dme trAle arteittarkv uwrde. Er ähtte hcau nohc mti 89 noBd rkvrenrpeö nenk,ön endn re ehtör ien ua,f eni ybexmsSlo uz in.es So ewi er rmime Bdon esin iwd.r i(b)w

easJm odnB – 700 jatg D.r o,N aJmes Bdon 070 – rgeeßLeiübs aus ak,uoMs seJam Bdno 007 – roledGgni,f sJame dnBo 700 – beFll,aeur saJem Bdno 700 – nMa etlb run ,ezmlaiw easmJ Bdno 070 – nratnaifeeDbime nud gaS eiamsnl ien, 9126 bis ,1659 ,6917 9711 und 8913, ovn Teenrec ,nuoYg uyG mto,ailHn iwseL ibterGl u. .a imt aSen noeCnr,y lsaUur nAd,essr epsohJ enmWas,i aDilnea c,nahiBi dPore zienráAdm,r rGet rbeF,ö noHor lm,aBanck dueailnC rAueg, oAolfd eCl,i iAkko hka,iaysaaWb Doadln s,eeancPel lilJ tS. nhJo, lCeahsr y,raG axM ovn Sdywo udn sulKa Maari randBua,er 828 itu,nenM KSF 21 sbi 1,6 raeürbfgv mi Seatrm ebi dnnelfgeo rteAnib:ne noaAmz 700( tajg r.D oN: :efunaK 999, ,€ Lhiee: 921, €, bgüLseeirße aus sa,Muok oGdlner,igf relaFbu,le Man tbel urn ie,amzwl nebitea:iafrnmDe euf:Kan 99,9 €, eiLnh,e 9,39 ,€ gaS enilmsa :eni efnu:aK ,687 €, :heieLn 91,2 €,) inTues 070( atgj D.r oN: u:Knafe 99,9 ,€ ißesbgüeLre aus akusMo, eldri,Gogfn Flleeu,rba anM tble rnu elw,zaim ina:Dmeenberatfi u:aKfne ,999 ,€ eh:inLe ,939 €), ooegGl lyPa (070 tjag Dr. N,o ebLieesrügß asu kous,Ma flergion,dG lu,Fraelbe aMn btle run amwilez, iDaitnanefrebem: ufa:eKn 919,1 €, eLh:ei 9,39 €)

küruZc muz Iahntl

Jnau hcnáSze oaVo-slLbli rzRíeam ni hHiled„nagr - sE nkna nru ineen gbne“e 1(96)8

„ohW tsanw ot eilv o,?frerv“ rnftgea Queen in erhmi eehiagmnnclgi oSng 8961. sE raw erd ordkScutan muz mFli neihra„gHld – sE knna nur enein ge“ben von eRslslu Ma.yculh raniD egth se mu nonrCo MocdaLe Cirphrtoesh( tLb,e)mar rde 8115 in dne ictnshchetso diHsglanh reognbe u.ewdr 1356 rtsbti er eib nerie Shhctalc geegn nneie enearnd a.lCn choD er trwhaec zu enemu eb,nLe eesni udnenW ie,henl rCnnoo its ien rceseilbhtUrn. Er ankn nur tetötge w,reden nwne mih nise pfKo hsaganeecbgl rd.wi Im Gnimeeeh mfeänpk edi esbhcinrUetln iest rhheJnuderant geeningereand ,na dnne m„a neEd aknn es urn nenie en“.ebg

lAl ised ssum Conron sret eainlm arb,eeivrent dnne re bsstel ißwe uhzäcstn cnhit, wsa mit him isge,htceh von neemis laCn rdwi er ,eoeßvtrsn nden eenis hnreeönalngiFmigaie ,ekennd ssad re enine aPkt mti dme ueelfT slhnegecsso hat. rtsE red tiäesphygc Adgieel unJa hznáSce olaoli-sbLV ímRzaer nS(ea oy,rCen)n rde orv 4327 henJar beenorg dwru,e führt onConr ni sad Leben edr eelrhncnstUbi eni. rE lebtdi nih mi Stwmhrckapef uas dun wdri muz teroMn esd ih.rgHdsalen

Vno eRzmraí frhrtäe ,Conron sads re im fpaKm dre otisnhchcets nlCsa ovn menie crhUlsnenetbi eetttgö erudw, edr rde tezlte tUnhebelisrc nies ilwl nud so llea hatcM in hcsi vienener t.öemch nnDe ,mmire nnwe ien ritrslehencbU nneie darneen eUnenrcihslbt ,ttöte hget ide hcaMt eds eisrrerlVe uaf nde Sirgee rbe.ü eRmaízr rwdi ni ienme terpseän Kamfp von eben ejemn cibnshleUtern tgtöete, dem scih orCnno ni emein fnainle Kmpaf ni eNw rkoY Ctiy mi hraJ 9158 elseltn m.ssu

nnorCye tbmünreim in emseid iFlm edi eloRl eds trenMso sde uennjg edn,Hle red etrs conh ufa nde eirtighcn gWe gfütreh weendr ssm.u oS hgunilulbac – cnheam ürdwne arsog nigcchanshwis - die ldunHnag wsigehbenszeuei das tKozpne edr trusonydGr hcau neis ,mga yCrnenso aRrmzeí kuaft nma ien eneLb üerb ehrrmee ruaJethnehrd enwigh nifahce a.b Dre thSctoe lthvreei einsre Firug eien eibüzsistbpch ,eiWitseh sei retlkär dsa Lbeen der tnlehenbscirU imt neeri hiagisrknttfteE dun ehlrt dne rtwpSkcfemha itm enier heie,gLtitkci dei run rConnye lvteenirmt akn.n

Dre lmiF iteetb utg gocpahhrroreitee eämKfp mit med h,ctrweS neein thscniasftnae coknadtrSu nvo ue,Qen reab vro lmlae eenni Snae Cnronye ni o.tfmcröhHs )hpb(

eirdanlHgh - sE nakn run eneni ,egebn ,9815 vno sulsRle u,ylhMca .u .a tim aSne eynn,rCo sreihhCrpto bLteram nud nnaeRox arHt, 111 Me,nnuit SFK ,16 güvrferab im Smarte ibe dlgeoefnn bntenreiA: omAzna ieh(Le: ,921 €), uisenT n(aefK:u 997, €, Lie:he 3,99 €)

Zukrcü muz latnIh

Wliilam von laislBekrev ni „reD emaN red “seoR 186()9

nniEernr iSe csih cauh honc anar,d eiw Sie ni edr cSleuh ulKarsnue rüeb ücehrB hsnbegercei ,anheb die Sie agr nihct lensege anteh?t chI ctlsticahhä htnic – cih war os eni Stbree,r edr sedej hBuc egensle ath, ads emmgournchnde .ewdur ncMlmaah viicehllte hacu rnu usa Anst,g sal ehtrsacpHol trettann uz erdwen, wenn ihc eürb eatsw cbeiresh, assd chi rga hntci nnee.k amWur ihc Ienhn sad sllae ehlär?ze Ihc ebah „reD Name edr oR“es incth neeghse. instumedZ hntci ni dne eangnevrgne ehzn rJhaen ndu vrdao lbßo so blah im nehees,Frn hltviuemcr eturohncrneb ovn W.epranueebs dnU liwe ihc hintc tetratnn denwre llw,i elpies ihc erlibe lcigeh itm fonefen netrKa udn eknecdet ned Flmi mit hennI menm.geisa

„rDe Naem red Ro“se tis enei tcelahducöa--nhriiesiczfsnshtesi Kuridoontokp aus med aJhr .8691 htedGer uwdre teurn edranme im chensetdu roetsKl bhceEbar im hR,nguiea osal in eneri igsaOrelkisniu.l eD„r mNea erd Rs“oe von Jcaa-sqeunJe undnAa und rnBes rinEheicg tsi neie fumgilenVr sde glhcimennaieg snaRmo nov Utomrbe .oEc eNenb eresunm Kmpeul enSa nCre,ony zttro ösuisMrhncrf lsamad mti 56 onhc im teihZn einesr chruänleßie iraätSnlatquet (ewi mri eid Flaklteapim arvr)eet,n tlsipe itniCarsh lartSe ,mti ned wir uas sneine rätepnse nleimF True mnaceRo nud Rionb oHod .eknnen oS eiwt, os ut.g ocDh wrumo ’gtehs lh?ienitceg

„Dre kmrnnörshainFazce lmaiilW ovn rvekBllaeis ,tries titegebel ovn iemnes Slceürh dsAno, ni eeni eblenggeae ieenkbiaeBdenttri in edn tclsahiienine ne,lAp um ni eniem Gttseusinbrlea uz meittrevln. uamK rdot mmgenae,nok rweend ied bdeine tsGäe mti ineer eSier rreisrukl Mdero und eenmi hozelnres oioGinrißrquts oo.nfenitrtkr hdrenäW ied Isiqniunito ads eWkr dse uTselfe vtr,eeutm ühnfre Wmialils tginrnetEmlu inh ufa ied Fehträ iener ve,eeiinnglsmhol eevnrtneob i“fc.thSr Sweoit eid a.snolsoZfsungagmeeG-um iKltgn eslal rseh mv,lhgioelines eüsrtd ndu .Estc-ermUob-keo

eDr riTlear ätgtbsite edsein ni:cEkrud yehticssm ego,rgänCshe Nndhlewcseeba üebr nemeiasn üHn,gel delknu loerkerketFr mi orKstel dun eeni rnobeeetv eibLe hewcsizn rücSelh sodAn ndu eeirn ehodln a.idM in:tMeridtn nSae Cryenon lsa eterRt dnu nlezeptleroi erhVne.sör etiSh pvrleneidsvrehce und ndnnapes a.su asW esnag eid rktKr?iie

Auf BMDI tlrähe edr Fmli ermnimih 77, ovn ximlama hnze dcruh etznebetrnrweuugN enbeaecrrihr knn.teuP rass.teFidtlm rtgvebi 4,5 nvo ffün tr,neSen rcsämthw von dne oKüenmts dun cehcüiidlenknr edlrinB und bet:hrsci aqae„JnsuJec- nnaudsA taAiondp des sagoslorrnfmE ebtmrUo sEco htöerg uz eejnn brnezugdüenee rntiuamniugLeetreflr,v enend tesbls lneihctiefeesg oaEcnF-s briTut oll.e“nz enzeiiK.ot-d :tebsirhc De„r mNae der eosR tsi nie ni ishc e,smmgtisi nnepsensad nrKakclümtisi in whlo oidetsemr hhsp-emtleghhoscshipoioiclo Ae,mbtein sad tmi eensir litsefgngroä tnuAgattsus ndu nensiueIzrgn udsarhcu enei das enagrwikOilr seanmeegsn rrneesäreinetped rmntLaltgifreeuuvir .agb“bit fuA lvmioedip.oet eih(r metmokb dre mFil 76, onv 10 nkePn)ut tsecibhr ein eNturz oßgart(i)e…„rg rl.rteaselD lelAn rvoan atrilhünc aSne rnonyeC erd dne recenelv arbe hacu gerrezmwnaih dun nnloreeisvävstndl chMön miaWlil von selrvkieBal kilcwrih tllo nud gubezeenürd “est.pli Und ien nrde:era n„neSdap,n gr,ulsieg nud mti eimen Saen Ce,ronny sedsen mhaaCrsi run als peshic eeinehztbc newred “n.ank

nUser Snea hitncse hsci olas nzag htdirolnce uz eg.shclna eöhHstc teiZ ls,oa end ksisaeKlr na enemi ugreinh vmabNenredoeb hlcdein namile uz senahuc fu(a ,VDD ibe den äinggeng Sanirtneiaebtrgmen ist re llauket erdlei tnihc bgüvf)rare – sda ltig für Sei noseeb ewi für m.ich evukepiSlat ierv onv fnüf S.ntneer k)t(

rDe maNe rde ,Rose 81,96 vno J-Jsuaeeqnca nnud,Aa .u .a tim eSan Cy,nreno rtinhsiCa raSelt nud Rno rPme,lan 126 entMinu, SKF ,16 ürrvgabfe mi meSatr ieb deegnflno bieer:ntnA lauklet ebi nmeeki edr iänggeng ineAtreb geüarbvrf

kZüucr zmu hatIln

ooPrerfss D.r ynHre soneJ in dna„inaI senoJ und rde ttlzee “uzzurgKe 98)9(1

neWn se inee leeaodParrl nov aeSn oenrCny t,gib die ithcn Jaesm Bdon iß,eth dnna tis es ohlw ide sed srteVa onv ndianIa eoJsn Hrrso(nia or).Fd Im dternti tAebnuree eds trdnhgaeteun und cehteennensiwsindcphg slrAgeoerischpsoäofor gthe se um htnic rweiegn lsa um die Schue anch edm Hegeiiln alrG.

ibeeHir mssu ydnI fau ied ilHfe issene rtseVa ikerfecügru,nz uz mde er tcnhi mimre ads ebets Vsheliträn hte.at Wlie Pfsrooers .rD nyHre Jonse enrSio rvo lmeal neis reimm im lBikc :tateh edi saeesnrimGhiglse zu eltüfn.

drFo dnu ynoenrC als -thnSena-GpVenasor zu esne,h tahcm nhict nur S,pßa das spats a.fcehni eiD nbedie haneb eien esoandgir eimheC dun heir nRelol eeonrmrihan teperkf. fuA red ienne eStei der egnju ,nhoS red gatusrtnbleeuei rhudc ied lteW ihz,et nnekei faeehGrn sua dem eWg ghet dnu csih tmi den etlsnübe enkrhcSu .agtlne uAf dre dnaeren Seiet der eeiws tael ,ateVr dre lesla itm ofKp udn sienme neWssi nöesl will, erd esein Arbtei vro lamle ma hbcireSchsti gldteeri dnu tofoennKrntiano dineeverm i.llw hoDc sie hbane uahc enstemnieemkG.ai ieW uzm liespeiB nde nigehelc ergnmFkhacuac.es dnU iwe cshi raestulthsel uhac im rienaPuwses,loas nned tinch rnu dre mhcNaean simttm trod r.üneibe

ädnhWer des lmsiF dfneni ide beeind eib irhre ehuSc nach dme lieeigHn raGl wirdee aszmmu,ne emünss ishc eeinfs Nisza nengneletetslge, tlnihtnheeirgä erniIgtn rtzot udn rltaeu tlesRä nles.ö dnU oztrt rdoe aeergd geenw irhne ietchenrsdlehiucn saeswreneeHeghnin iüdnewebrn eis lla idsee ieSgitnhciweker.

erCnsony lRloe its rhie ictnh sal slshkcarise Mtoenr nat.elgeg äntchsZu wctekre esi ned nehcsinA dse hnkeül dun neaneswbied Vra,set dem se edr hnoS fhienac htinc rtche ancmeh kann, soassd ies ihcs a.beeinudrsenenal hDco ni kWrkieltiihc hta oseosfrPr .Dr yrHne nJoes reoiSn eesni Mn,akce ist glsilurhc nud eiwstelei lnugwtloe c.ioshmk Er rgtso chsi um ndIy und llwi ürf nenise onSh nru das Bet.es llA edesi ettncaeF elidtb rCnnyoe uaf cninalmhuhaehc Art dun esWie pertfke b.a andna„iI seJon dnu dre etztle “guKrzuez tgil chint stosumn als etbes rde iersenhgib vier Kmnelofii rdun mu osdrF ubrreeen.At benNe der ilnguzkeirwe Gteiscc,heh edm nhaläeonpemn nkSdtoarcu nvo eonloentmsepngidKe onJh laislWim udn dre tiRiegebera ovn eersisgRu envSte rbiSlgpee tsi naeS nCyorne rde arg chtin so chimieehl taSr dnu sad Hezr esd F.lmis

achN dme Tod enyosCnr reeeritnn oFrd ohcn nilame an dei iZet nrdu um ide ,hbirneteaerD eib nedne ibeed pßSa„ tneth.“a goGeer asL,cu toPrednuz nud Scerpföh von naa„indI oeJs,“n nmfdpae eid eiAtbr tim emd thncSeot asl „goersß .kG“clü

iUengdtnb mmrei dun memir ediwer senuah.can iJu„r,o!“n iew nneCryso Rloel hnco einuhüngzf üwder. ()bhp

dnIaian nJose dun dre elztet g,zKruezu ,6198 vno vteSne regbpli,eS u. .a tim eanS oyr,Cenn arHirnso rdFo ndu lneDmoh lE,titlo 221 nMtn,uei SKF ,12 grbrvaeüf im reSmta ieb fnelendog etnier:Anb zaoAmn i(m oAb ab 3,99 € opr otaMn, ea:fuKn 77,9 ,€ eLh:ie 299, €), exMomda Knfu(ae: 989, ,€ ieLh:e 929, ,€) Tnuesi a:(unKfe 99,8 ,€ e:ieLh ,399 ),€ ollPgoGyae aefn:K(u ,999 €, Lee:hi ,992 )€

uZcürk uzm athnlI

atnaCip ohnJ itPakrc Mnaos in ehT" Rcko - lFse red intsc"ghnduEe )699(1

nI laiMceh asBy heT„ oRck – eFsl dre et“Egcudnnish ohtrd red eleaghime gelnaeriadBreg asncFi .X elHmmu dE( riaHsr) mit V-GasX btsetücke taenRek fau San crciFsaon naeuzebfru. Mti esnine rtertMtneiis hta er shic fua dre snsneänGgielfi aAzar,ltc die chua „Teh c“koR nnentag ,drwi tchzrsaven ndu 81 Ttiunoers sla nelGies en.eomgmn

rDe nfhlCapesesfiitmiazwee r.D etalnSy Gdeeopdos aNhcl(sio ea)Cg olsl iesegnamm imt eeirn elepptzuriapS mlumeH udn seein eMänrn crsnüahedebr dnu ied kRaneet tähr.nsecnef saD Pr:lombe Wei tnmmi mna ein eäfninsgG ein, asd als i-en dun suaiucbrrshches lg?at Die Lsg:unö Man hlot cihs Rta embi enngezii nn,Mchese rde lsjame ovn arczAatl enflhie oetnkn: red irhtbseic pnoSi ohJn rkPaitc a,sMno draniosg egipsetl nov aenS en.Cnoyr snMao llso zu etZeni vno J. rEagd erooHv iearbtsns aitaeMlr ovn erd RueignUgrS-e neehltosg ehanb tnr(eu nemeard die hirWetah rithen emd n)nn-adK.yetttAtee aD re nei rveterna th,a ow re eisne Beeuctkevrttse t,ah iehlt nma hin in enmie ighntocreesshcäghfeHinis tsf.e ieSen izetxnsE driw whsloo von nde ASU las ucah nov ßirrGennonitba gttriaebs.ent Nun erab dsni nsiee nDtesie frtg.gea

nMaso slltet dengnBniegu üfr isnee Hfiel dnu ililtgw echslßiilch .nei Ganmimsee imt oepGoddse lteidb re nei toakssnrehrietc uD,o sad icsh im uefLa rde augdenlHnn riemm esebsr tsthever udn hcsi frtnena.due dUn so netelsl chis ied bindee igngilnleweie taerCekrah nde tetnsgelle nomelePbr sbi es uzm nlfneai owwhSond fau hT„e oRkc“ ok.tmm

Wnen rnynoeC teasw k,nan nadn ned Patr nesie hstcnbieir mehledisGrseenti beenermünh. nhermmIi üsltefphc re ruvzo istreeb manlesebi in edi lRelo des 6egtAn-IMne saJem d.onB kritW sennCoyr rCreaahtk ni emised lFim uhäsntzc rtecürvk dun erbereiitöcn,hgsl eomkmn cehslln reitewe tetaceF hiz:un noMsa sti ev,cerl rcircketih, nkna ishc ruz hWer ,setnze wei,ß was er liwl, dun tah neein uinbnnegäd el.Wnil nsmGieeam tmi sCage oedGsoped und rterükecrv rAt dse pusahceisSl bneild dei eniedb das erHz eds sfnimociAtl, ni mde es muz hssluSc angz haysBcy-pti cnho animle nodilrethc .allntk )pbh(

ehT Rkoc – Fels red euhnnEdg,tcis 1,699 nov cMihlae ,Bay .u .a mti enSa Cneyron, lihocNsa Caeg udn Ed rriH,as 613 ei,nMtun evfagbrrü im emStar bei nedegnlfo tArnen:eib emModax nK(e:fua 79,9 €, iLe:eh ,992 ,€) suenTi ufen:a(K ,979 ,€ Lihe:e 9,92 ,€) GyglolPaoe e(auKnf: ,799 ,€ ie:hLe ,929 )€

Zukürc uzm nlahtI

cNho nhtci n?ggue

iSe wneoll hcon herm mF-il dnu esep?iirtSpn Dnan dnsi Sei bie usn enagu h.rticig rWi abhen da ocnh leedfogn sÜbneeitrhc mi Ateo:bng